| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Umowa leasingu przysparza przedsiębiorcom wiele problemów, o czym świadczy duża liczba spraw, które trafiają na wokandę sądową. Problemy wynikają z ogólnych warunków umów, które stawiają leasingobiorcę w niekorzystnej sytuacji, pozwalając np. na proste rozwiązanie umowy i sprzedaż przedmiotu leasingu. W przewodniku wskazujemy elementy kontraktu, chroniące przedsiębiorcę oraz możliwe pułapki związane z zawarciem i wykonywaniem tej umowy.

Wyłączenie odpowiedzialności finansującego nie obejmuje jednak tych sytuacji, kiedy wady rzeczy powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Takimi okolicznościami może być przede wszystkim uszkodzenie rzeczy w czasie, kiedy znajdowała się we władaniu finansującego, czy jej wadliwe wytworzenie ze względu na błędne wskazówki finansującego, co w praktyce nie będzie zdarzało się zbyt często, gdyż zazwyczaj finansujący nie obejmuje przedmiotu leasingu we władanie przed jego wydaniem korzystającemu, rzadko też przekazuje wskazówki co do sposobu wytworzenia rzeczy. Zaznaczyć jednakże należy, iż odpowiedzialności finansującego przewidzianej przez art. 7098 par. 1 k.c. nie można w umowie wyłączyć, nie ma jednak przeszkód, by doszło do jej umownego rozszerzenia, choć, znów, w praktyce rozszerzenie takie ma miejsce wyjątkowo.
W związku z przyjęciem zasady, iż finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady przedmiotu leasingu, ustawodawca konstruuje rozwiązanie przewidujące przejście na korzystającego uprawnień z tytułu wad rzeczy, które przysługiwały finansującemu względem zbywcy rzeczy. Na korzystającego nie przechodzi jednak uprawnienie do odstąpienia od umowy ze zbywcą, bowiem prowadziłoby to do wygaśnięcia umowy leasingu, na co finansujący powinien zachować wpływ. Dyspozycja art. 7098 par. 4 k.c. przewiduje w związku z tym, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy ze zbywcą z powodu wad przedmiotu leasingu może być wykonywane jedynie przez finansującego, ale tylko wtedy, kiedy zażąda tego korzystający, co rozumieć należy w ten sposób, iż warunkiem odstąpienia jest żądanie ze strony kupującego. Nie doszło przy tym do wyraźnego oznaczenia skutków niezastosowania się przez finansującego do zgłoszonego przez korzystającego żądania odstąpienia od umowy ze zbywcą. Przyjąć jednak trzeba, iż przyznanie korzystającemu prawa do żądania odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą przedmiotu leasingu sprowadza się do obciążenia finansującego obowiązkiem złożenia stosownego oświadczenia woli wobec zbywcy, a zatem przymuszenie finansującego do złożenia takiego oświadczenia następuje w trybie art. 64 k.c.
Odstąpienie przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu. Sytuacja ta tworzy dla finansującego prawo domagania się od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, od czego finansujący odliczyć musi korzyści, jakie uzyskał w związku z ich wcześniejszą zapłatą i wygaśnięciem umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Korzyści uzyskane na skutek dokonanego odstąpienia związane będą przede wszystkim ze zwrotem uiszczonej przez finansującego ceny (wynagrodzenia), ale także należne jako odszkodowanie na zasadzie art. 566 par. 1 k.c., przy czym za uzyskaną korzyść uznać należy samo tylko roszczenie przysługujące finansującemu, a nie faktycznie uzyskane należności.
Na podstawie dyspozycji art. 7094 par. 2 k.c., z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, a zatem zarówno uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne i prawne, jak i gwarancji. Przejście tych uprawnień następuje z mocy samego prawa już z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą, przy czym rozumieć to należy nie jako przejście konkretnych roszczeń, ale raczej samej możliwości ich podnoszenia bezpośrednio przez korzystającego, jeśli tylko ujawnią się wady rzeczy. Korzystający w szczególności może samodzielnie wykonywać uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu leasingu (poza odstąpieniem od umowy), co oznacza, iż przy ocenie zachowania aktów staranności (przewidziane w art. 563 k.c. obowiązki zbadania rzeczy i odpowiedniego zawiadomienia o wadzie), znaczenie mieć będą czynności i kwalifikacje samego korzystającego.

dr WOJCIECH DUBIS
radca prawny Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy we Wrocławiu

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »