| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Podczas prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz może zdarzyć się, że członkowie zarządu i rady nadzorczej swoim działaniem wyrządzą szkodę samej spółce albo jej kontrahentom, wierzycielom i innym osobom trzecim. W takich przypadkach ponoszą oni odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzone spółce szkody, mogą być też pozbawieni swojej funkcji. Osoby, które działały na szkodę spółki, ponoszą też odpowiedzialność karną. Grozi im nie tylko grzywna, kara ograniczenia i pozbawienia wolności, ale również zakaz zasiadania przez pięć lat w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz pełnienia funkcji likwidatora w jakiejkolwiek spółce.

Przedwczesne wydanie akcji
 
Do najważniejszych cech, które odróżniają spółkę akcyjną od pozostałych spółek (poza komandytowo-akcyjną) należy możliwość emitowania akcji. Akcje są papierami wartościowymi, które z jednej strony dają akcjonariuszowi prawo uczestnictwa w spółce, a z drugiej strony dają spółce kapitał. Z tego też względu ochrona tego papieru wartościowego jest bardzo ważna i pozwala zachować spółce dozwoloną kontrolę i władztwo nad nimi. Stąd też w niektórych sytuacjach zbyt wczesne rozdysponowanie akcjami może stanowić przestępstwo. Zgodnie z art. 592 kodeksu spółek handlowych działaniem sprzecznym z prawem jest wydanie akcji niedostatecznie opłaconych przed zarejestrowaniem spółki albo przed zarejestrowaniem kapitału akcyjnego w przypadku jego podwyższenia.
Popełnienie tego przestępstwa możliwe jest jedynie przez członka zarządu. Niedopuszczalne jest rozszerzenie kategorii podmiotów, które mogłyby być skazane na tej podstawie, np. o likwidatorów, nawet jeżeli do chwili otwarcia likwidacji nie wszystkie akcje zostały już opłacone lub gdy likwidacja jest otwierana, a likwidatorzy zostali ustanowieni po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, ale przed rejestracją podwyższenia.
Przedmiotem tego czynu przestępnego są akcje. Akcjami niedostatecznie opłaconymi, do których m.in. odnosi się zakaz, są akcje na okaziciela. Zgodnie bowiem z art. 335 k.s.h. możliwe jest wydawanie akcji imiennych przed ich pełną opłatą. Jednocześnie wynikający z art. 322 k.s.h. zakaz wydawania dokumentów akcyjnych przed zarejestrowaniem spółki odnosi się nie tylko do akcji, ale także do wystawiania i wydania przed zarejestrowaniem spółki świadectw tymczasowych (na dowód częściowego opłacenia akcji okazicielskich), a także wystawiania i wydania przez spółkę w organizacji papierów wartościowych na prawa dywidendowe albo na prawa uczestnictwa w nadwyżce likwidacyjnej.
Przestępstwo przedwczesnego wydania akcji jest przestępstwem umyślnym. Oznacza to, że członek zarządu musi mieć co najmniej świadomość tego, że być może albo akcje są niedostatecznie opłacone, albo spółka jeszcze nie została zarejestrowana, albo podwyższenie kapitału zakładowego spółki jeszcze nie zostało wpisane do rejestru i w takiej sytuacji może nie chce dopuścić do wydania akcji, albo co najmniej godzić się na to, że zostaną one wydane. Jednocześnie z uwagi na to, iż to przestępstwo ma charakter skutkowy, to do jego popełnienia dochodzi dopiero wówczas, gdy akcje zostaną wydane. Jeżeli do takiego wydania dojdzie z winy członka zarządu, to może on ponieść karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do jednego roku.
CO ZAWIERA AKCJA
Akcja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dane:
- firmę, siedzibę i adres spółki
- oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru
- datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji
- wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji
- wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych
- ograniczenia co do rozprządzania akcją
- podpis zarządu i pieczęć spółki
- inne elementy, które zostały określone w statucie spółki
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »