| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Podczas prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz może zdarzyć się, że członkowie zarządu i rady nadzorczej swoim działaniem wyrządzą szkodę samej spółce albo jej kontrahentom, wierzycielom i innym osobom trzecim. W takich przypadkach ponoszą oni odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzone spółce szkody, mogą być też pozbawieni swojej funkcji. Osoby, które działały na szkodę spółki, ponoszą też odpowiedzialność karną. Grozi im nie tylko grzywna, kara ograniczenia i pozbawienia wolności, ale również zakaz zasiadania przez pięć lat w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz pełnienia funkcji likwidatora w jakiejkolwiek spółce.

Przedstawianie nieprawdziwych danych
 
Podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem na zewnątrz członkowie organów spółki są narażeni także na popełnienie przestępstwa polegającego na ogłoszeniu lub przedstawieniu nieprawdziwych danych (art. 587 k.s.h.). Przestępstwo to może być popełnione jedynie przez osoby, które są zobowiązane do wykonywania zadań określonych w tytule III (podstawowe czynności związane z prowadzeniem spraw spółek kapitałowych) i IV (łączenie, podział i przekształcanie spółek) kodeksu spółek handlowych. Z tego też względu przestępstwo to może być popełnione przede wszystkim przez członków zarządu, ale także przez członków organów nadzoru, likwidatorów, a nawet biegłych rewidentów.
Działanie sprawcy może być zarówno umyślne, jak i nieumyślne. Jednocześnie przestępstwo to może być popełnione przez działanie, np. nieprawidłowe ogłoszenie o wpłacie na akcje, nieprawidłowe ogłoszenie o miejscu i terminie walnego zgromadzenia, nieprawidłowe ogłoszenie o zmianie umowy spółki, nieprawidłowe ogłoszenie o połączeniu spółek czy nieprawidłowe ogłoszenie o ofercie poboru akcji, ale również przez zaniechanie, np. przez celowe przemilczenie pewnych elementów sprawozdania finansowego czy bilansu i rachunku zysków i strat. Bez znaczenia jest, czy dane są korzystne dla spółki lub pociągają za sobą inny skutek. Dla bytu tego przestępstwa nie jest bowiem konieczne wystąpienie jakiegokolwiek skutku, np. w postaci strat finansowych spółki. Wystarczy jedynie, że dana osoba przedstawia nieprawdziwe dane.
Ogłoszenie lub przedstawienie nieprawdziwych danych nie zawsze może być jednak uznane za przestępstwo. Zgodnie z art. 587 k.s.h. - przestępstwem jest jedynie przedstawianie takich wadliwych informacji organom spółki (czyli radzie nadzorczej, zarządowi i walnemu zgromadzeniu), a także władzom państwowym i osobom powołanym rewizji. Jeżeli nieprawdziwe dane przedstawiane są innemu podmiotowi, to można rozważać odpowiedzialność karną wynikającą z art. 270 (fałszerstwo dokumentów) czy art. 271 (poświadczenie nieprawdy) kodeksu karnego. Przedstawianie informacji na ogół związane jest ze sporządzaniem dokumentów, które również muszą zawierać nieprawdziwe dane, skoro takie przedstawia osoba zobowiązana do ich przekazania.
Sprawca, który dopuścił się przestępstwa przedstawienia nieprawdziwych danych, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeżeli sprawca działał nieumyślnie - podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 
Nabycie własnych udziałów lub akcji
 
W celu ochrony prawidłowych stosunków w spółce, jej interesów gospodarczych oraz interesów jej wierzycieli przepisy kodeksu spółek handlowych zakazują spółkom nabywania, obejmowania oraz przyjmowania w zastaw ich własnych udziałów i akcji. Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego i kodeks dopuszcza pewne sytuacje, w których takie nabycie jest możliwe. Zgodnie z art. 200 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może nabyć własne udziały w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, oraz w celu umorzenia udziałów. Zgodnie natomiast z art. 362 par. 1 k.s.h. spółka akcyjna może nabywać własne akcje m.in. w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie, w drodze sukcesji uniwersalnej czy w celu ich umorzenia. Jednocześnie korzystanie z takich możliwości bardzo często uzależnione jest od spełnienia szeregu dodatkowych warunków, jak np. pełne pokrycie nabytych akcji, wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 10 proc. kapitału zakładowego spółki.
Jeżeli członek zarządu spółki lub jej likwidator dopuści do nabycia przez spółkę jej własnych akcji lub udziałów, poza przedstawionymi wyjątkami określonymi przez kodeks spółek handlowych, to popełnia przestępstwo. Dopuścić do takiego zdarzenia członek zarządu lub likwidator może zarówno samemu, realizując nabywanie lub branie w zastaw, jak i zlecając innym osobom dokonanie takich czynności, a także akceptując lub tolerując takie działanie innych osób. Przestępstwo to może być więc popełnione zarówno poprzez działanie, jak i przez zaniechanie. W praktyce jednak najczęściej popełnienie tego przestępstwa będzie polegało na zaniechaniu wykonania zadań, do których członek zarządu lub likwidator był zobowiązany. Zawsze jednak karalność tego przestępstwa zależy od wystąpienia jego skutku. Skutkiem tym jest sam akt nabycia lub wzięcia w zastaw udziałów albo akcji. Przestępstwo będzie miało miejsce w momencie dokonania takiej transakcji. Do jego popełnienia nie jest konieczne przekazanie udziałów lub akcji.
Sąd skazując sprawcę za popełnienie przestępstwa polegającego na dopuszczeniu do nabycia własnych udziałów lub akcji przez spółkę, może ukarać go karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK