| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Podczas prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz może zdarzyć się, że członkowie zarządu i rady nadzorczej swoim działaniem wyrządzą szkodę samej spółce albo jej kontrahentom, wierzycielom i innym osobom trzecim. W takich przypadkach ponoszą oni odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzone spółce szkody, mogą być też pozbawieni swojej funkcji. Osoby, które działały na szkodę spółki, ponoszą też odpowiedzialność karną. Grozi im nie tylko grzywna, kara ograniczenia i pozbawienia wolności, ale również zakaz zasiadania przez pięć lat w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz pełnienia funkcji likwidatora w jakiejkolwiek spółce.

Niezgłoszenie upadłości spółki
 
Innym przestępstwem, które jest wymierzone przeciwko interesom spółki i jej wierzycielom, jest przestępstwo niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki. Zgodnie z art. 586 kodeksu spółek handlowych może być ono popełnione wyłącznie przez członków zarządu spółki albo przez likwidatorów. Jednocześnie popełnienie tego przestępstwa możliwe jest wyłącznie poprzez niedopełnienie ciążącego na danej osobie obowiązku, czyli poprzez zaniechanie. Zaniechanie to może być jedynie umyślne - w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.
Sytuacje, w których obowiązkowe jest zgłoszenie wniosku o upadłość spółki zostały dokładnie określone w ustawie z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą złożenie obowiązku o zgłoszenie upadłości spółki konieczne jest w sytuacji, gdy spółka zaprzestaje płacenia swoich długów oraz gdy nie ma wystarczającego na spłacenie długów majątku. Jeżeli zaistnieje choćby jedna z tych przyczyn, to członek zarządu lub powołany likwidator powinien w terminie dwutygodniowym złożyć wniosek o upadłość, chyba że wniesiony został wniosek o otwarcie postępowania układowego. W praktyce określenie terminu, w którym spółka zaprzestaje płacenia swoich długów, jest bardzo trudne. Zgodnie bowiem z art. 2 prawa upadłościowego i naprawczego krótkotrwałe zaprzestanie płacenia swoich długów z powodów przejściowych problemów finansowych nie jest podstawą ogłoszenia upadłości i nie pociąga za sobą obowiązku złożenia wniosku o upadłość. Dlatego też w praktyce najczęściej podstawą złożenia wniosku o upadłość jest brak wystarczającego na spłacenie długów majątku spółki.
Zgodnie z art. 586 kodeksu spółek handlowych - za popełnienie przestępstwa polegającego na niezłożeniu wniosku o upadłość spółki członek zarządu lub likwidator może zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo na karę pozbawienia wolności do roku. Nie są to jednak jedyne sankcje, jakie grożą osobie dopuszczającej się tego przestępstwa. Zgodnie bowiem z art. 171 prawa upadłościowego i naprawczego osoba, która nie dopełni obowiązku zgłoszenia upadłości, odpowiada za szkodę wyrządzoną przez to wierzycielom. Jednocześnie na podstawie art. 172 prawa upadłościowego i naprawczego osoba, która nie wykona tego obowiązku, zostaje pozbawiona prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni. Pozbawienie tych uprawnień może nastąpić na okres od dwóch do pięciu lat.
KIEDY MOŻLIWE JEST NABYCIE WŁASNYCH AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
- w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie
- gdy akcje spółki mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat
- gdy spółka publiczna nabywa akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje
- w drodze sukcesji uniwersalnej
- przez instytucję finansową, która nabywa za wynagrodzeniem w pełni pokryte akcje na cudzy rachunek celem ich dalszej odsprzedaży
- w celu ich umorzenia
- w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza
- w pełni pokrytych akcji nieodpłatnie
- przez nstytucję finansową, która nabywa akcje na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie na okres nie dłuższy niż 1 rok (wartość tych akcji nie może jednak przekraczać 5 proc. kapitału zakładowego)
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK