| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Jak reprezentować spółkę, by nie popełnić przestępstwa

Podczas prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz może zdarzyć się, że członkowie zarządu i rady nadzorczej swoim działaniem wyrządzą szkodę samej spółce albo jej kontrahentom, wierzycielom i innym osobom trzecim. W takich przypadkach ponoszą oni odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzone spółce szkody, mogą być też pozbawieni swojej funkcji. Osoby, które działały na szkodę spółki, ponoszą też odpowiedzialność karną. Grozi im nie tylko grzywna, kara ograniczenia i pozbawienia wolności, ale również zakaz zasiadania przez pięć lat w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz pełnienia funkcji likwidatora w jakiejkolwiek spółce.

Obowiązki członków zarządu spółek kapitałowych są rozległe, gdyż obejmują wiele dziedzin. Niedopełnienie niektórych z nich może członków zarządu drogo kosztować. Mogą oni ponieść osobistą odpowiedzialność bądź za faktyczne zawinione naruszenie przepisów i powierzonych obowiązków, bądź też za niedochowanie należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków nadzoru i kontroli.
Jednym z rodzajów odpowiedzialności, jaką może ponieść członek zarządu, jest odpowiedzialność cywilna. Obejmuje ona odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Szkoda może zostać wyrządzona spółce, wierzycielom lub innym osobom. W razie zobowiązania do naprawy szkody powstanie obowiązek zapłaty odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści. Konkretna wartość odszkodowania zależy od poszczególnej sprawy. W niektórych przypadkach odpowiedzialność cywilna będzie liczona nie według wartości szkody, lecz np. według wysokości zobowiązania podatkowego należnego od spółki, a nie zapłaconego. Wówczas członek zarządu może być zobowiązany do zapłaty tej zaległości oraz kosztów dodatkowych - odsetki, koszty postępowania.
Innym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność karna. Członek zarządu może zostać pozbawiony wolności, ukarany ograniczeniem wolności lub grzywną. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych (od 10 do 360 stawek dziennych). Ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy oraz jego warunki osobiste. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł i wyższa niż 2 tys. zł. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy. Kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona na okres od 1 miesiąca do 15 lat. Sąd może nałożyć także środki karne, takie jak np. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonej pracy lub wykonywania określonej działalności gospodarczej, obowiązek naprawienia szkody, przepadek uzyskanych korzyści, podanie wyroku do publicznej wiadomości. Zakazy te orzeka się w latach - od roku do lat dziesięciu. Dodatkową sankcją wiążącą się z odpowiedzialnością karną jest wpisanie do rejestru skazanych. Może to z kolei uniemożliwić takiej osobie startowanie w zamówieniach publicznych oraz zajmowanie niektórych stanowisk.
Członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność za wykroczenia. Tutaj karą może być grzywna lub ograniczenie wolności. Kara ograniczenia wolności wynosi 1 miesiąc. W przypadku wykroczeń grzywna jest określona kwotowo, od 20 do 5 tys. zł, chyba że inne ustawy stanowią inaczej, czyli ustalają inne granice grzywny. Taką ustawą jest np. kodeks pracy, który zezwala na stosowanie grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Za naruszenie obowiązków wynikających z funkcji członka zarządu może on odpowiadać także dyscyplinarnie. Zakres tej odpowiedzialności będzie uzależniony od treści umowy łączącej członka zarządu ze spółką. Jeżeli będzie to umowa o pracę, sankcją za naruszenie obowiązków może być kara upomnienia, nagany lub też rozwiązanie umowy o pracę. W przypadku ciężkiego, zawinionego naruszenia obowiązków rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Nie jest typowo karną odpowiedzialnością odpowiedzialność o charakterze administracyjnym, lecz ona również ma na celu ochronę pewnych wartości chronionych przez prawo i zmuszenie osób odpowiedzialnych do wypełnienia obowiązków. Sąd rejestrowy np. nakłada grzywnę w razie: niezgłoszenia danych objętych obowiązkiem wpisu do 1 tys. zł jednorazowo, ale grzywna może być powtarzana; nierealizowania obowiązków sprawozdawczych przez zarząd spółki grzywna może wynosić do 20 tys. zł oraz nieumieszczenia istotnych informacji na pismach spółki grzywna do 10 tys. zł. Z kolei w postępowaniu upadłościowym sąd może nałożyć zakaz prowadzenia określonej działalności lub obejmowania funkcji i stanowisk.

TOMASZ TATOMIR
radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Wrocław

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grupa SILVERHAND

International Recruiting Experts

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK