| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2008 roku

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2008 roku

W tym roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na znaczną pomoc finansową. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych częściowo sfinansuje składki na ubezpieczenia społeczne pracowników. Pracodawcy mogą również liczyć na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Zakres refundacji

Refundacji podlegają składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników lub wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy, naliczone na zasadach określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) pod warunkiem ich terminowego opłacenia w całości. Refundacja obejmuje więc składki na ubezpieczenia społeczne naliczone nie tylko od kwoty wynagrodzenia osiąganego, ale także od innych kwot, także pozawynagrodzeniowych (np. ekwiwalentów). Stosownie do art. 25a ust. 2-4 ustawy, zakres refundacji różni się w odniesieniu do poszczególnych grup uprawnionych pracodawców i zatrudnianych przez nich pracowników (zob. tabela 1).
Refundacja przysługuje niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna, której dotyczą składki, osiągnęła wiek emerytalny lub nabyła prawo do określonych świadczeń. Przesłanką nabycia uprawnienia do refundacji jest zatrudnianie w danym miesiącu pracownika o określonym stopniu niepełnosprawności przez uprawnionego pracodawcę oraz opłacenie wskazanych w ustawie rodzajów składek na ubezpieczenie społeczne w całości. Dlatego pracodawca musi ustalić, w jakiej proporcji pozostają do siebie: uprawniający okres do liczby dni generującej składki podlegające refundacji, a następnie przemnożyć ten ułamek przez kwotę składek podlegających refundacji. Z okresu uprawniającego zatrudnienia należy wyłączyć tylko okresy, w których pracownik nie był niepełnosprawny w rozumieniu ustawy, i okresy, w których wnioskodawca nie należał do podmiotów wymienionych w art. 25a ust. 2-4 ustawy uprawnionych do refundacji. Nie ma natomiast podstawy prawnej, by z tego okresu wyłączać okresy choroby czy urlopów (w tym bezpłatnych) pracownika.Wynik wspomnianego działania stanowi kwotę bazową refundacji.

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do niepełnosprawnych pracowników lub wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury. Przepis art. 26a ust. 1 ustawy, który zawiera to ograniczenie, nie odnosi się do określonego rodzaju emerytur, co oznacza wyłączenie możliwości pobierania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych mających ustalone prawo do wcześniejszej lub branżowej emerytury. Z kolei nie dotyczy on ustalonego prawa do innych świadczeń, dlatego np. wynagrodzenia osób uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego nie podlegają wyłączeniu z dofinansowania.
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzenia osiąganego. Wynagrodzenie to odpowiada najszerszej definicji wynagrodzenia przyjmowanej w doktrynie prawa pracy, a więc m.in. wynagrodzenie za pracę, czas urlopu, choroby wraz z przypisanymi do poszczególnych miesięcy nagrodami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne płatnymi przez pracownika. Nie obejmuje natomiast pozawynagrodzeniowych kwot otrzymywanych przez pracownika (np. zasiłków czy ekwiwalentów). Nie jest natomiast pomniejszane o kwoty dobrowolnych i obligatoryjnych pomniejszeń wynagrodzenia do wypłaty (np. związanych z egzekucją).
Kwotę bazową dofinansowania ustala się mnożąc kwotę najniższego wynagrodzenia (tj. zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy kwotę wynagrodzenia minimalnego za pracę obowiązującego w grudniu poprzedniego roku) przez mnożnik stopnia niepełnosprawności i przez przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy.
Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy ustala się w okresie sprawozdawczym według wzoru: e x Ldz / Ldm, gdzie: e oznacza nominalny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej (wynikający z umowy o pracę albo ustalony na podstawie art. 28 ust. 3-5 ustawy), Ldz - liczbę dni pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy o określonym statusie przez osobę niepełnosprawną o danym stopniu niepełnosprawności (liczbę dni, w których pracownik niepełnosprawny albo wykonawca pracy nakładczej, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy, legitymuje się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność w rozumieniu art. 1 ustawy, tj. orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy), a Ldm - liczbę dni kalendarzowych w miesiącu.
Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy jest więc niezależny od wielkości wynagrodzenia, okresu pobierania wynagrodzenia czy korzystania ze zwolnień lekarskich.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK