| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku dla przedsiębiorców

Nowe prawo w nowym roku dla przedsiębiorców

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku i 1 stycznia 2008 r. weszło w życie wiele aktów prawnych ważnych dla obrotu gospodarczego. Dotyczą one m.in. egzekucji komorniczej, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeliczania wartości przetargów publicznych.

Nadzór nad bankami
 

31 grudnia 2007 r. przestała funkcjonować Komisja Nadzoru Bankowego oraz Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Ich zadania nadzorcze nad bankami od 1 stycznia 2008 r. wykonuje Komisja Nadzoru Finansowego.
31 grudnia 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze finansowym, które znoszą Komisję Nadzoru Bankowego oraz likwidują Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Ich nadzorowi podlega działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych. Kompetencje tych organów z dniem 1 stycznia 2008 r. przeszły do właściwości Komisji Nadzoru Finansowego (dalej - Komisja). Postępowania wszczęte i niezakończone do 31 grudnia 2007 r. przed Komisją Nadzoru Bankowego, 1 stycznia 2008 r. toczą się przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zezwolenia i inne decyzje, a także zalecenia wydane przez znoszone organy, zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność.
Ustawa określa także status byłych pracowników znoszonych organów. Z dniem 1 stycznia 2008 r. pracownicy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego stali się z mocy prawa pracownikami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Stosunek pracy tych pracowników wygaśnie jednak z dniem 1 lipca 2008 r., jeżeli nie otrzymają oni do 31 marca 2008 r. propozycji nowych warunków pracy i płacy lub jeżeli odmówią ich przyjęcia. Pracownicy będą także obowiązani dostosować się do 31 lipca 2008 r. do wymagań określonych w art. 15 ustawy. Zgodnie z nim - przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji oraz pracownicy Urzędu Komisji nie mogą być akcjonariuszami lub udziałowcami podmiotów podlegających nadzorowi Komisji. Wyjątkiem jest możliwość posiadania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie mogą być również członkami organów tych podmiotów, ani podejmować w nich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej albo na podstawie innej umowy o podobnym charakterze, ani wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z prezesem NBP ustali przeznaczenie po 31 grudnia 2007 r. mienia służącego do wykonywania zadań przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego i Komisję Nadzoru Bankowego.
Ustawa wprowadza także do prawa bankowego nowy art. 131a, zgodnie z którym banki od 1 stycznia 2008 r. będą obowiązane do wnoszenia wpłat z tytułu nadzoru bankowego, stanowiących iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki nieprzekraczającej 0,024 proc. Należności z tytułu wpłat na finansowanie kosztów nadzoru podlegać będą egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określi rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. W przypadku niedotrzymania terminu będą pobierane odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego będą wykonywane po okazaniu upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji oraz legitymacji służbowej. Komisja, Narodowy Bank Polski oraz osoby wykonujące czynności nadzoru bankowego nie poniosą odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw działania lub zaniechania, które pozostaje w związku ze sprawowanym nadzorem przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie nowelizacja prawa bankowego, która przyznaje decyzjom Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zobowiązujących bank do zwiększenia funduszy własnych, moc ostatecznych decyzji administracyjnych. Decyzje te będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu. Taki sam charakter będą mieć decyzje KNF w przedmiocie nałożenia na bank dodatkowego wymogu kapitałowego. KNF będzie mogła go nałożyć m.in. w przypadku negatywnych ustaleń dokonanych w ramach nadzoru bankowego, a zwłaszcza tych, które odnoszą się do funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej lub identyfikacji i kontroli koncentracji zaangażowań.
Zgodnie z prawem bankowym - w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banki są obowiązane posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. Bank jest obowiązany utrzymywać fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych 5 mln euro, według kursu średniego NBP w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku. W przypadku banków spółdzielczych będących członkami zrzeszenia jest to co najmniej równowartość 1 mln euro z tytułu przekroczenia naruszenia innych norm określonych w ustawie.
Nowelizacja zastępuje też użyte w ustawie wyrazy Komisja Nadzoru Bankowego wyrazami Komisja Nadzoru Finansowego, co oznacza przekazanie jej kompetencji ustawowych do właściwości KNF.
 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119).
Art. 2 ustawy z 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 272).
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Grzelak

Solicitor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK