| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie kontraktu

W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie kontraktu

Prowadzenie skutecznej działalności gospodarczej wymaga pewnej dozy zaufania w relacjach z kontrahentami - zwłaszcza z tymi, z którymi firma pozostaje w stałych stosunkach handlowych. Zaufanie warto jednak wzmocnić należytym zabezpieczeniem wykonania kontraktu, które pozwoli zaspokoić roszczenia na wypadek kłopotów finansowych lub złej woli kontrahenta. W przewodniku omawiamy najważniejsze sposoby zabezpieczenia umów w obrocie gospodarczym: weksel, poręczenie, cesję, kary umowne, zastaw, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i gwarancję dobrego wykonania, wskazując na płynące z nich korzyści, ale i na możliwe pułapki i zagrożenia.

Wręczeniu weksla powinno towarzyszyć zawarcie porozumienia o sposobie jego uzupełnienia - stanowi art. 10 prawa wekslowego. Ustawa ta nie określa jednak ani formy, ani treści porozumienia. W praktyce ukształtował się zwyczaj sporządzania przez wystawcę weksla deklaracji wekslowej i wręczania jej wierzycielowi. Zdarza się także, że deklarację podpisują obie strony transakcji (dłużnik i wierzyciel). Podstawową treścią deklaracji winno być upoważnienie wierzyciela do uzupełnienia weksla. Ponadto deklaracja winna zawierać upoważnienie dla wierzyciela do wpisania na wekslu terminu płatności oraz klauzul: bez protestu, bez kosztów, domicylu itp. W praktyce wytworzył się zwyczaj wpisywania w treści deklaracji klauzuli umożliwiającej obciążenie wystawcy weksla kwotą opłaty skarbowej uiszczonej przez wierzyciela na wekslu. Obecnie z uwagi na zmianę ustawy o opłacie skarbowej i zwolnienia weksli z opodatkowania, klauzula taka jest bezprzedmiotowa. Koniecznym elementem porozumienia wekslowego jest oznaczenie co najmniej podstaw do ustalenia odpowiedzialności wystawcy, czyli wskazanie takich obiektywnych kryteriów, które pozwolą w przyszłości na ustalenie rozmiaru zobowiązania wekslowego. Ponadto w deklaracji strony mogą wskazać maksymalną kwotę, do jakiej będzie można weksel uzupełnić, uzależnić uzupełnienie weksla od warunku (zdarzenia przyszłego i niepewnego) lub od terminu.
Deklaracja określa zakres odpowiedzialności wystawcy weksla. Dlatego w interesie wystawcy jest, aby deklaracja precyzyjnie określała warunki wypełnienia weksla. Jest to szczególnie przydatne w ewentualnym postępowaniu sądowym, gdzie na dłużniku będzie spoczywał ciężar udowodnienia, iż weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją. Negatywnie należy ocenić praktykę, w której dłużnik, podpisując deklarację, nie zatrzymuje kopii dokumentu. Po latach dłużnik nie jest w stanie określić, w jakim zakresie zobowiązał się w stosunku do wierzyciela bez znajomości treści tego dokumentu. Porozumienie wekslowe, jak każda umowa prawa cywilnego, może być zmieniona, nawet po wręczeniu weksla przez wystawcę. Strony mogą umownie rozszerzyć, jak i zawęzić zakres odpowiedzialności dłużnika. Deklaracja wekslowa ma znaczenie nie tylko dla wystawcy weksla, ale również dla innych podmiotów stosunku wekslowego, np. dla poręczycieli wekslowych. Możliwa jest sytuacja, aby poręczyciel wekslowy (awalista) zawarł inne porozumienie (deklarację) niż wystawca weksla, jednak w praktyce warto, aby poręczyciel podpisał tę samą deklarację wekslową co wystawca. Pozwala to uniknąć ewentualnych wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności poręczyciela. Deklaracja wekslowa podpisana przez poręczyciela wekslowego może być potraktowana jako umowa poręczenia cywilnego, jeżeli w deklaracji będą wszystkie przesłanki niezbędne do ważnego poręczenia cywilnego za dług przyszły, czyli zobowiązanie poręczyciela do spełnienia świadczenia na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał, oraz określenie górnej wysokości odpowiedzialności poręczyciela. Ma to szczególne znaczenie w przypadku błędnego uzupełnienia weksla i konieczności dochodzenia roszczenia na podstawie stosunku podstawowego (np. z umowy). Porozumienie wekslowe może mieć decydujący wpływ dla określenia zakresu egzekucji prowadzonej z majątku dłużnika wekslowego pozostającego w związku małżeńskim. Dla wierzyciela najwygodniejsza jest sytuacja, kiedy małżonek dłużnika jest jednym z dłużników wekslowych. W takim wypadku egzekucja jest prowadzona z odrębnych majątków obu małżonków oraz ze wspólnego majątku. Jeżeli drugi małżonek nie złożył podpisu na wekslu to na wierzycielu spoczywał będzie obowiązek wykazania pismem, że małżonek dłużnika wiedział o długu. Dokumentem, którym może posłużyć do wszczęcia egzekucji z majątku wspólnego małżonków, jest deklaracja wekslowa zawierająca zgodę drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka.

ARKADIUSZ SKROBICH
aplikant radcowski z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK