| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Korzyści z samozatrudnienia

Korzyści z samozatrudnienia

Zarobkowanie na własny rachunek pozwala zaoszczędzić na podatkach oraz na obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne. Samozatrudniony wykonujący działalność osobiście lub działający jako przedsiębiorca może korzystać z wyższych kosztów uzyskania przychodów albo z niższych stawek podatkowych niż pracownik.

Ubezpieczenia społeczne
 
Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia itp. obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w okresie od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
Płatnik składek, który zatrudnia zleceniobiorcę, powinien ustalić, jakim ubezpieczeniom będzie podlegała osoba, która z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. I w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń.
Ważne!
Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy, którzy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi lub którzy przystąpili do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i wykonują umowę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę
Ważne!
Za pracownika przepisy o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych uważają także osobę wykonującą poza kodeksową umową o pracę świadczenia na rzecz pracodawcy w oparciu o umowy cywilne: zlecenia lub o dzieło albo inną umowę o świadczenie usług, np. kontrakt menedżerski
Osoba, która wykonuje umowę zlecenia i podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje wówczas od dnia złożenia wniosku przez płatnika na formularzu ZUS ZUA do właściwej jednostki organizacyjnej ZUS.
Gdy osoba wykonująca pracę na umowę zlecenie jest w tym samym czasie zatrudniona w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie równe minimalnemu lub wyższe, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy o pracę, a z tytułu zlecenia ubezpieczenia są dla niej dobrowolne.
Gdy zleceniobiorca wykonuje równocześnie dwie albo więcej umowy zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu pierwszej wykonywanej umowy. Z pozostałych - dobrowolnie. Zleceniobiorcy zawsze jednak przysługuje prawo zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (prawo wyboru umowy, od której będzie miał obowiązek opłacać składki).
W przypadku, gdy umowa zlecenia (lub inna umowa o świadczenie usług, do której mają zastosowanie zasady jak do umowy zlecenia) jest wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a przedmiot prowadzonej działalności jest taki sam jak przedmiot wykonywanej umowy, w rozumieniu przepisów podatkowych przychód z takiej umowy jest traktowany jako przychód z działalności. Nie mamy więc zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca płaci obowiązkowe składki wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności i nie podlega dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji i zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia.
Gdy osoba prowadząca działalność zawiera umowę zlecenia wykraczającą poza zakres tej działalności, to wówczas występuje zbieg tytułów do ubezpieczenia: umowa zlecenia i działalność gospodarcza. W takiej sytuacji, z jednego z tych tytułów, wybranego przez ubezpieczonego, ubezpieczenia są obowiązkowe, a z drugiego dobrowolne.
Od 1 listopada 2005 r. zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą i równocześnie wykonujący umowę zlecenia może jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń wybrać umowę zlecenia, gdy z tej umowy uzyskuje wynagrodzenie równe co najmniej obowiązującej go minimalnej podstawie wymiaru składek z działalności gospodarczej.
Osoba, która wykonuje działalność wyłącznie na podstawie umowy o dzieło (niezawieranej jednak z aktualnym pracodawcą z kodeksowej umowy o pracę), nie podlega z tego tytułu żadnym obowiązkowym ubezpieczeniom.
Jeżeli pracodawca zawrze z własnym pracownikiem umowę zlecenia lub umowę o dzieło, do przychodu uzyskiwanego przez tego pracownika z umowy zlecenia lub o dzieło jest obowiązany opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie dokonuje dodatkowego zgłoszenia zatrudnionej osoby do ubezpieczeń, a przychód otrzymany z takiej umowy wykazuje łącznie z przychodem ze stosunku pracy.
Składki jak za pracownika należy opłacać również za osobę, która umowę cywilnoprawną zawiera z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia stanowi przychód w rozumieniu ustawy PIT uzyskiwany z tytułu wykonywanej umowy, jeżeli w umowie określono za jej wykonanie odpłatność kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo wynagrodzenie prowizyjne. Jeżeli odpłatność została ustalona w innej formie, podstawę stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż minimalne wynagrodzenie.
Za podstawę wymiaru składek bierze się zarówno wynagrodzenie wypłacone w gotówce, jak i inne przychody uzyskiwane w ramach tej umowy, np. zwrot należności z tytułu podróży służbowej.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe zleceniobiorców stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w danym miesiącu nie może być wyższa niż 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »