| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wykorzystać pozasądowe sposoby do rozstrzygania sporów

Jak wykorzystać pozasądowe sposoby do rozstrzygania sporów

Kontrahenci mogą zawrzeć klauzulę w kontrakcie, że ewentualny spór między nimi rozstrzygnie sąd polubowny (arbitrażowy), a nie sąd powszechny. Postępowanie arbitrażowe jest mniej sformalizowane, z reguły więc trwa krócej. Każda ze stron może też wskazać arbitra, który jej zdaniem posiada odpowiednie kompetencje do rozstrzygnięcia sprawy.

Skutki zapisu
 
Gdyby strona związana zapisem na sąd polubowny wniosła pozew lub wniosek do sądu powszechnego w sprawie objętej zapisem - sąd je odrzuci, ale tylko wtedy, gdy pozwany albo uczestnik postępowania nieprocesowego podniesie zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Nie dotyczy to przypadków, gdy zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny, niewykonalny albo utracił moc, albo gdy sąd polubowny orzekł o swej niewłaściwości. Wniesienie sprawy do sądu nie stanowi jednak przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd polubowny.
Zapis na sąd polubowny traci moc, jeżeli wyznaczony w nim arbiter odmawia pełnienia tej funkcji lub gdy pełnienie takiej funkcji z innych przyczyn okaże się niemożliwe. Także gdy sąd polubowny wskazany w tym zapisie nie przyjął sprawy do rozpoznania lub nie mógł tego zrobić z innych powodów.
Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym przerywa bieg przedawnienia roszczenia wynikającego ze sprawy przed nim prowadzonej, w przypadku gdy zapis na sąd polubowny był skuteczny. Natomiast, jeśli postępowanie takie było prowadzone bez zgodnego z prawem zapisu, termin przedawnienia biegnie nieprzerwanie (wyrok SN z 18 lutego 2005 r., V CK 467/04 M.Prawn. 2005/6/275).
WAŻNE
PRAWO STRONY
W postępowaniu przed sądem polubownym każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.
PRZYKŁAD
DĄŻENIE DO POROZUMIENIA
Kasa Chorych zawarła porozumienie z Okręgową Izbą Aptekarską, w którym ustalone zostały terminy składania zrealizowanych recept, tryb ich kontroli oraz wysokość odsetek należnych aptekom w razie nieterminowej refundacji ceny. Według par. 8 porozumienia - spory wynikające z realizacji warunków porozumienia rozstrzyga sąd polubowny, w skład którego wchodzą przedstawiciele stron porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia stronom przysługuje postępowanie przed właściwym sądem w Bydgoszczy. Sąd polubowny nie może w tym przypadku rozstrzygnąć sporu. Zdecydowało o tym sformułowanie: w przypadku nieosiągnięcia porozumienia (...). Istotą tego zapisu jest osiągnięcie porozumienia charakterystyczne dla mediacji, a nie rozstrzygniecie sporu (wyrok SN z 11 lipca 2001 r., V CKN 379/00 OSNC 2002/3/37).
 
Wybór arbitra
 
Sędzią sądu polubownego (arbitrem) może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może nim być sędzia państwowy (z wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku). Strony mogą w umowie określić liczbę arbitrów, a jeśli tego nie zrobią - powoływany jest sąd polubowny w składzie trzech arbitrów. Uprawnienia stron przy powoływaniu arbitrów są równe i nie można ich zmienić umową. Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów. W przeciwnym razie powołuje się ich w następujący sposób:
- jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z nieparzystej liczby arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a następnie arbitrzy powołują arbitra przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie powołali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron,
- jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez jednego arbitra, a w terminie miesiąca od dnia, w którym jedna ze stron zwróciła się o wspólne powołanie arbitra, strony tego nie uczyniły, arbitra powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron,
- jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z parzystej liczby arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a arbitrzy wybierają ze swego grona przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie wybrali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron.
Powołując arbitra, sąd bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie powinien on mieć stosownie do porozumienia stron, oraz inne okoliczności, które zapewniają jego niezależność i bezstronność.
Strony mogą określić tryb postępowania o wyłączenie arbitra. Bez względu na postanowienie umowy mogą też w każdym czasie złożyć zgodne oświadczenie na piśmie o jego odwołaniu.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK