| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wykorzystać pozasądowe sposoby do rozstrzygania sporów

Jak wykorzystać pozasądowe sposoby do rozstrzygania sporów

Kontrahenci mogą zawrzeć klauzulę w kontrakcie, że ewentualny spór między nimi rozstrzygnie sąd polubowny (arbitrażowy), a nie sąd powszechny. Postępowanie arbitrażowe jest mniej sformalizowane, z reguły więc trwa krócej. Każda ze stron może też wskazać arbitra, który jej zdaniem posiada odpowiednie kompetencje do rozstrzygnięcia sprawy.

Ugodę zatwierdza sąd
 
Mediacja może być prowadzona na posiedzeniu mediacyjnym lub poza nim. W tym drugim przypadku mediator przekazuje stronie stanowisko drugiej strony. Z mediacji sporządzany jest protokół (podpisuje go mediator). Jeśli dojdzie do ugody (podpisują ją obie strony) - ugodę mediator zamieszcza w protokole lub dołącza do niego.
Ugodę zawartą przed mediatorem zatwierdza sąd. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W innych przypadkach będzie zatwierdzana na posiedzeniu niejawnym. Sąd odmówi zatwierdzenia ugody, jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 
Postępowanie arbitrażowe
 
Kolejnym sposobem rozstrzygania sporów - alternatywnym w stosunku do postępowania sądowego - jest postępowanie arbitrażowe. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą poddać spory o prawa majątkowe lub niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Nie jest jednak dopuszczalne poddanie przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wszystkich sporów, jakie w ogóle mogą między nimi wyniknąć w przyszłości, bez oznaczenia określonego stosunku prawnego (postanowienie SA w Białymstoku z 9 czerwca 1992 r., I ACz 115/92 PS-wkł. 1994/1/20).
Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Jest to tzw. zapis na sąd polubowny. Taki zapis może być zawarty w umowie regulującej określony stosunek prawny między stronami, bądź w odrębnej umowie. Możliwe są dwa rodzaje takich zapisów:
- umowa może dotyczyć sporu, jaki może powstać w przyszłości, na tle określonego stosunku prawnego (klauzula kompromisarska),
- strony poddają rozstrzygnięciu sądu polubownego konkretny, już istniejący spór.
 
WAŻNE ADRESY:
Centrum Mediacji Partners Polska
ul. Górnickiego 3, lok. 10A
02-063 Warszawa
tel.: (0-22) 825-40-83, (0-22) 409-53-83
Polskie Centrum Mediacji
ul. Okólnik 11, lok. 9
00-368 Warszawa
tel. (0-22) 826 06 63, 692 48 15
pcm.free.ngo.pl, www.mediator.org.pl
WAŻNE
SPORY W OBROCIE GOSPODARCZYM
Spory gospodarcze związane są najczęściej z wykonaniem umów: dostawy, reprezentacji handlowej, dystrybucji, agencyjnej, o prace inżynieryjne, licencyjne, o finansowanie przedsięwzięć, bankowej, ubezpieczenia, przewozu osób i towarów, o eksploatację, o wspólne przedsięwzięcia
PRZYKŁAD
KLAUZULA ARBITRAŻOWA
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem
WAŻNE
BEZSKUTECZNY ZAPIS
Bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające zasadę równości stron, w szczególności uprawniające tylko jedną stronę do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym przewidzianym w zapisie albo przed sądem
Klauzula arbitrażowa, pomimo że istnieje w umowie głównej, traktowana jest odrębnie od pozostałych zapisów umowy. Skutkiem tego nawet nieważność lub bezskuteczność pozostałych postanowień umowy nie wpływa automatycznie na ważność klauzuli arbitrażowej. W konsekwencji sąd polubowny jest kompetentny do rozpoznania danej sprawy, nawet jeśli umowa, w której zawarto klauzulę arbitrażową, jest nieważna.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK