| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wykorzystać pozasądowe sposoby do rozstrzygania sporów

Jak wykorzystać pozasądowe sposoby do rozstrzygania sporów

Kontrahenci mogą zawrzeć klauzulę w kontrakcie, że ewentualny spór między nimi rozstrzygnie sąd polubowny (arbitrażowy), a nie sąd powszechny. Postępowanie arbitrażowe jest mniej sformalizowane, z reguły więc trwa krócej. Każda ze stron może też wskazać arbitra, który jej zdaniem posiada odpowiednie kompetencje do rozstrzygnięcia sprawy.

Mediacja prowadzi do ugody
 
Najmniej sformalizowanym sposobem rozwiązania konfliktu między stronami jest mediacja. Instytucja ta została wprowadzona do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. Mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania sądowego, ale też w toku sprawy. Jej wszczęcie przerywa bieg przedawnienia.
W drodze mediacji mogą być rozstrzygane spory cywilnoprawne poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd.
Skierowanie sprawy na drogę mediacji następuje na podstawie umowy stron. Taka umowa może być zawarta w dowolnej formie. Poza tym przyjmuje się, że zawarcie umowy o mediację może być dokonane przez czynności dorozumiane, tj. przez faktyczne podjęcie mediacji.
Zawarcie umowy mediacji nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd w postępowaniu cywilnym. Jeśli jednak pozwany podniesie zarzut zawarcia umowy o mediację - sąd skieruje sprawę do postępowania mediacyjnego.
Sprawa może być skierowana na drogę mediacji także przez sąd.
PRZYKŁADY
OPŁATY ZA MEDIACJĘ
1. Centrum Mediacji Partners Polska ustalił następujące stawki: całkowita opłata za jedną sesję mediacji rodzinnej lub rozwodowej wynosi 200 zł. Suma ta może być podzielona między strony w dowolny sposób. Mediacja w sprawach o prawa majątkowe, dotyczących np. podziału majątku (z wyłączeniem spraw gospodarczych), kosztuje 300 zł za pierwszą sesję (do 3 godzin) i 100 zł za każdą następną godzinę, także podczas kolejnych sesji.
2. Centrum Mediacji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan pobiera następujące opłaty: opłatę administracyjną, opłatę mediacyjną, zaliczkę na wydatki. Opłatę administracyjną pobiera się od wniosku o mediację i nie podlega ona zwrotowi. Opłata administracyjna wynosi 500 zł VAT. Zryczałtowana opłata mediacyjna w kwocie 2500 zł VAT pobierana jest od każdej ze stron - za 3 pierwsze godziny mediacji. Godzinowa opłata mediacyjna - 500 zł VAT pobierana jest od każdej ze stron - za każdą kolejną godzinę mediacji.
 
Mediatora wybierają strony
 
Strony same wybierają mediatora. Może nim być każdy, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych. Wyjątek to sędziowie, którzy nie mogą pełnić tej funkcji (wyłączenie nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku). Nie ma też żadnych wymogów dotyczących wykształcenia mediatora, nie musi być prawnikiem, a nawet nie musi mieć wyższego wykształcenia. Jego rolą nie jest bowiem rozstrzygnięcie sporu, tylko nakłonienie stron, by chciały ze sobą rozmawiać, a w konsekwencji doprowadzenie do ugody między nimi. Strony mogą mediatora wybrać spośród osób im znanych lub skorzystać z list mediatorów prowadzonych przez różne organizacje.
Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Taki wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.
Nawet jeśli wniosek zostanie doręczony mediatorowi, mediacja nie zostanie wszczęta, jeżeli:
- stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji,
- strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji,
- strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,
- strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »