| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić postępowanie nakazowe i upominawcze

Jak prowadzić postępowanie nakazowe i upominawcze

Prawidłowe sporządzenie pozwu, obliczenie opłat sądowych i ich uiszczenie, oznaczenie stron procesu - to elementy, które decydują o tym, czy postępowanie zostanie wszczęte przez sąd. Niezachowanie jednego z tych wymogów może spowodować zwrot pozwu, a w konsekwencji np. przedawnienie roszczenia.

Zabezpieczenie roszczeń i zaskarżanie nakazu
 
Nakaz zapłaty jest orzeczeniem warunkowym - sąd po szczątkowym postępowaniu dowodowym (opartym tylko na dokumentach) wydaje orzeczenie, które stwarza jedynie domniemanie zgodności z prawdą twierdzeń powoda. Dopiero w tym momencie o sprawie dowiaduje się pozwany - sąd doręcza mu bowiem orzeczenie wraz z pozwem i załącznikami. Z chwilą wydania nakaz stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności. Oznacza to, że nakaz zastępuje postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. Powód może zatem od razu wszcząć postępowanie wykonawcze bez potrzeby przeprowadzania postępowania klauzulowego i uzyskania na odpisie orzeczenia klauzuli wykonalności. W praktyce będzie to jednak możliwe dopiero od momentu doręczenia nakazu. We wniosku o wszczęcie postępowania wykonawczego powód powinien oznaczyć sposób zabezpieczenia, gdyż nie wynika on z treści nakazu (np. zakaz zbywania określonych ruchomości). Z kolei nakaz wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, nawet jeśli wniesiono zarzuty. Oznacza to, że ma on skutki natychmiastowo wykonalnego wyroku, a zatem nadaje się do egzekucji bez względu na wynik postępowania wywołanego wniesieniem zarzutów. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu, które to postanowienie powód może z kolei zaskarżyć zażaleniem. Jak zatem widzimy na podstawie nieprawomocnego nakazu można przedsięwziąć sporo czynności procesowych. W szczególności może on być podstawą wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej - tradycyjnie bez nadania klauzuli wykonalności (uchwała SN z 2 grudnia 2003 r. sygn. akt III CZP 92/03, OSNC z 2005 r. nr 2, poz. 22).
Nakaz zapłaty jest pierwszym pismem doręczanym pozwanemu w sprawie, a zatem zachodzi konieczność ingerencji sądu, jeśli wskazany w pozwie adres był nieprawidłowy. Stąd w art. 4921 k.p.c. wskazano, że jeżeli doręczenie nie może nastąpić dlatego, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności (np. zawiesza postępowanie). Jeżeli po wydaniu nakazu okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie postanowienie (np. o odrzuceniu pozwu).
W wypadku zasadności roszczenia sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł zarzuty. Pismo zawierające zarzuty wnosimy do sądu, który wydał nakaz. Trzeba w nim wskazać, czy rozstrzygnięcie jest kwestionowane w całości czy w części, przedstawić zarzuty, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu (w postępowaniu uproszczonym), wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy. Pamiętajmy, że w postępowaniu nakazowym powództwo wzajemne jest niedopuszczalne - jeśli zostanie wytoczone, sąd zadekretuje je jako oddzielną sprawę i skieruje do rozpoznania we właściwym trybie. W przypadku prawidłowego wniesienia zarzutów sąd wyznacza rozprawę, a sprawa toczy się dalej na zasadach ogólnych, z tym że sąd wydaje wyrok, który nie dotyczy żądań, ale odnosi się do samego nakazu (utrzymuje go w mocy lub uchyla). W toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się (np. czynsz) rozszerzyć żądanie o dalsze okresy. Okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w pozwie albo w piśmie zawierającym zarzuty mogą być rozpoznawane jedynie wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK