| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić postępowanie nakazowe i upominawcze

Jak prowadzić postępowanie nakazowe i upominawcze

Prawidłowe sporządzenie pozwu, obliczenie opłat sądowych i ich uiszczenie, oznaczenie stron procesu - to elementy, które decydują o tym, czy postępowanie zostanie wszczęte przez sąd. Niezachowanie jednego z tych wymogów może spowodować zwrot pozwu, a w konsekwencji np. przedawnienie roszczenia.

Obliczanie opłat sądowych
 
W obydwu rodzajach postępowań (nakazowym i upominawczym) należy prawidłowo opłacić pozew. Jak stanowi art. 1302 par. 1 k.p.c., pismo wniesione przez adwokata lub radcę prawnego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia (nie dzieje się tak jednak w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny). Jeżeli adwokat lub radca prawny nie uiścił opłaty, sąd bez wezwania o uiszczenie opłaty odrzuca wniesione przez nich zarzuty od nakazu zapłaty (podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia). Nie dotyczy to jednak sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdyż nie podlega on opłacie. W tym przypadku powód płaci całą opłatę przy wniesieniu pozwu, a brak zaskarżenia nakazu w postępowaniu upominawczym może mieć skutek jedynie przy zwrocie opłaty. Wskazanych rygorów nie stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej powstał na skutek sprawdzenia przez sąd wartości, przedmiotu sporu lub zaskarżenia.
Omówione zasady stosuje się odpowiednio do pisma wniesionego w postępowaniu w sprawach gospodarczych także wówczas, gdy przedsiębiorcy nie reprezentuje adwokat lub radca prawny. W tym wypadku zarządzenie o zwrocie pisma powinno zawierać określenie wysokości należnej opłaty stosunkowej, jeżeli opłata została uiszczona w niewłaściwej wysokości, oraz wskazanie skutków ponownego wniesienia pisma.
Co do wysokości opłat, to przy wnoszeniu pozwu w postępowaniu nakazowym należy uiścić 1/4 opłaty stosunkowej (5 proc. od wartości przedmiotu sporu w granicach od 30 zł do 100 tys. zł). Zgodnie z art. 21 u.k.s.c. końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego i jest to wbrew pozorom bardzo istotne, ponieważ złe zaokrąglenie może skutkować zwrotem pozwu. Jak wskazał SN w uchwale z 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 83/06, niepublikowana): apelacja wniesiona przez adwokata, bez spełnienia obowiązku zaokrąglenia w górę końcówki uiszczonej opłaty stosunkowej do pełnego złotego, podlega odrzuceniu. W tym wypadku została ona bowiem uiszczona w niewłaściwej wysokości, a prawo nie przewiduje w tym zakresie bagatelizowania nawet niewielkiej różnicy w opłacie. Na gruncie postępowania nakazowego i upominawczego taki brak będzie skutkował zatem zawsze zwrotem pozwu wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika.
Jeśli dodatkowo sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu gospodarczym - również stosujemy wskazane opłaty z postępowania uproszczonego. Jak wskazał SN w uchwale z 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 138/06, Biul. SN z 2007 r. nr 4, poz. 12): od pozwu w postępowaniu upominawczym w sprawie gospodarczej, do której mają zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 28 u.k.s.c.
Co do środków zaskarżenia, to zgodnie z art. 19 ust. 4 u.k.s.c. 3/4 opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Nie pobiera się jednak opłaty podstawowej (30 zł) od zarzutów od nakazu zapłaty podlegających opłacie stosunkowej, w których zgłoszono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (uchwała SN z 13 października 2006 r. sygn. akt III CZP 75/06, OSNC z 2007 r. nr 6, poz. 86). Opłata wynikająca z podziału niewielkiej kwoty na części nie może jednak być niższa niż 30 zł. Jeśli mamy wątpliwości co do wysokości opłaty, zawsze lepiej jest zapłacić więcej, ponieważ sąd zwróci pieniądze po zakończeniu postępowania, a nie narażamy się w ten sposób na zwrot lub odrzucenie pisma. Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. - sąd zwraca z urzędu stronie 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli nakaz zapłaty się uprawomocnił. Wskazane rozróżnienie w trybie wnoszenia opłat (brak opłaty od sprzeciwu i cała opłata przy pozwie upominawczym) jest spowodowane słabością nakazu upominawczego - traci on moc od razu na skutek prawidłowego zaskarżenia, a zatem sprawa i tak będzie się w takim wypadku toczyć na zasadach ogólnych. Stąd powód obowiązany jest opłacić pozew upominawczy w pełnej wysokości. Artykuł 79 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. ma promować szybkie załatwienie sprawy w postępowaniu upominawczym - stąd sąd zwraca 75 proc. opłaty, jeśli nie dojdzie do zbytecznego angażowania wymiaru sprawiedliwości. W przeciwnym wypadku sąd orzeknie o kosztach w merytorycznym orzeczeniu rozstrzygającym o roszczeniach stron.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KPMG

Firma Doradcza KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK