reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy przed sądem gospodarczym

Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy przed sądem gospodarczym

Jeśli z powodu niefrasobliwości lub niewiedzy adwokata lub radcy prawnego reprezentującego przedsiębiorcę przed sądem gospodarczym dojdzie np. do przedawnienia roszczenia - pokrzywdzony może wnieść na niego skargę do sądu dyscyplinarnego przy danej korporacji. Przedsiębiorca może też dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego.

Prokura - szczególne umocowanie
                                           
Przedsiębiorca może udzielić pełnomocnictwa prokurentowi, czyli osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorca może udzielić prokury łącznej, czyli kilku osobom łącznie albo oddzielnie. Może ją też ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do oddziału przedsiębiorstwa. Taką prokurę określa się jako prokurę oddziałową.
Natomiast prokurent może ustanowić swojego pełnomocnika do poszczególnych czynności. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Powinna zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pod rygorem nieważności należy jej udzielić na piśmie.
Przedsiębiorca w każdym czasie może prokurę odwołać. Sama wygasa wówczas, gdy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru, ogłosi upadłość, otworzy likwidację bądź przekształci się. Wygaśnie też wraz ze śmiercią prokurenta, ale nie spowoduje wygaśnięcia śmierć przedsiębiorcy lub utracenie przez niego zdolności do czynności prawnych.
Przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców w KRS zarówno udzielenie, jak i wygaśnięcie prokury. W zgłoszeniu określa jej rodzaj, natomiast odnośnie do prokury łącznej - również sposób jej wykonania.
 
Udzielenie pełnomocnictwa
 
Strona może udzielić pełnomocnictwa: ogólnego, do prowadzenia poszczególnych spraw lub do wykonywania tylko niektórych czynności procesowych. Pełnomocnik ustanowiony w konkretnej sprawie już przy pierwszej czynności procesowej będzie musiał dołączyć do akt pełnomocnictwo albo wierzytelny jego odpis. Adwokat, radca prawny oraz rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Gdyby zaś sąd miał w związku z tym jakieś wątpliwości, to zawsze może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Natomiast już w toku toczącego się postępowania strona może na posiedzeniu sądu udzielić ustnie pełnomocnictwa, składając oświadczenie, które następnie zostanie wciągnięte do protokołu.
Pełnomocnictwo procesowe obejmuje umocowanie do prowadzenia przez adwokata lub radcę prawnego wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, również do składania powództwa wzajemnego, skargi i wznowienie postępowania oraz prowadzenia postępowania na skutek wniesienia tych powództw lub skarg, a także na skutek wniesienia interwencji głównej przeciwko ich mocodawcy. Oprócz tego zakres umocowania obejmuje też wszelkie czynności dotyczące zabezpieczenia i egzekucji, udzielania dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej oraz zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa (pod warunkiem że te czynności nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie).
Przedsiębiorca może wypowiedzieć pełnomocnictwo, którego udzielił adwokatowi lub radcy prawnemu. Musi wówczas zawiadomić o tym sąd, który następnie zawiadamia przeciwnika procesowego przedsiębiorcy. Wypowiedzenie pełnomocnictwa odnosi skutek w stosunku do sądu w momencie zawiadomienia go o tym, a w stosunku do innych uczestników z chwilą zawiadomienia ich o tym przez sąd.
Pełnomocnictwo może również wypowiedzieć adwokat i radca prawny. Po złożeniu wypowiedzenia mają jednak obowiązek działać za stronę przez dwa tygodnie. Mocodawca może ich jednak zwolnić od tego obowiązku.
Może się zdarzyć, że w toku procesu strona umrze albo utraci zdolność sądową. Wprawdzie udzielone przez zmarłego pełnomocnictwo wygasa, ale pełnomocnik powinien jednak działać aż do czasu zawieszenia postępowania w sprawie.
 
reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama