reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy przed sądem gospodarczym

Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy przed sądem gospodarczym

Jeśli z powodu niefrasobliwości lub niewiedzy adwokata lub radcy prawnego reprezentującego przedsiębiorcę przed sądem gospodarczym dojdzie np. do przedawnienia roszczenia - pokrzywdzony może wnieść na niego skargę do sądu dyscyplinarnego przy danej korporacji. Przedsiębiorca może też dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego.

Pełnomocnik, czyli kto
 
Pełnomocnikiem przedsiębiorcy przed sądem może być adwokat lub radca prawny.
Adwokat to osoba posiadająca kwalifikacje określone w przepisach ustawy Prawo o adwokaturze, wpisana na listę adwokatów. Wykonuje on zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komandytowej.
WAŻNE
OŚWIADCZENIE RADCY PRAWNEGO
Składając pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną radca prawny powinien również złożyć oświadczenie, że nie pozostaje w stosunku pracy. Gdyby pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy zostało udzielone radcy prawnemu ustnie na posiedzeniu sądu i wciągnięte do protokołu, wówczas ustne oświadczenie radcy prawnego, że nie pozostaje w stosunku pracy, również powinno zostać wciągnięte do protokołu.
Radca prawny to osoba spełniająca kwalifikacje wymagane przez ustawę o radcach prawnych i wpisana na listę radców prawnych. Może on wykonywać swój zawód w kancelarii radcy prawnego, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej. Może być też zatrudniony w ramach stosunku pracy w firmie. Pomoc prawną na rzecz osób fizycznych radca prawny może świadczyć w ramach wykonywania zawodu w kancelarii radcy prawnego lub w spółce. Takiej pomocy nie może świadczyć radca, który pozostaje w stosunku pracy. Jeśli jest zatrudniony w urzędzie gminy, nie może przyjąć sprawy działającego na terenie tej gminy przedsiębiorcy.
Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być też prawnik zagraniczny uprawniony do świadczenia pomocy prawnej w Polsce i do występowania przed sądami w Polsce. Może to być zarówno prawnik z Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Jego status normuje ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Prawnicy zagraniczni mogą wykonywać stałą praktykę w Polsce po wpisaniu ich na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub przez okręgową izbę radców prawnych. Mają więc prawo występować w postępowaniu przed sądami powszechnymi, np. prowadzić sprawy w sądzie gospodarczym i przed Sądem Najwyższym, a także wykonywać stałą praktykę adwokacką w kancelarii indywidualnej, zespole adwokackim, spółce jawnej, cywilnej, komandytowej lub partnerskiej bądź w charakterze radcy prawnego wykonywać stałą praktykę w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii indywidualnej, spółce jawnej, cywilnej, komandytowej lub partnerskiej.
Pełnomocnikiem przedsiębiorcy, ale tylko w sposób ograniczony, może zostać również rzecznik patentowy. Wykonuje on swój zawód w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy albo w kancelarii patentowej prowadzonej jednoosobowo, jako spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub z o.o.
Rzecznik może być pełnomocnikiem tylko w sprawach własności przemysłowej, czyli takich, które dotyczą wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, układów scalonych. Natomiast nie mogą występować w innych sprawach. W sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej rzecznicy patentowi mogą być pełnomocnikami w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami powszechnymi i organami, które orzekają w tych sprawach.
W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.
Adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego przy prowadzeniu spraw może zastępować aplikant. Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej i radcowskiej aplikant może występować przed sądem rejonowym, a po półtora roku aplikacji przed pozostałymi sądami z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do występowania w konkretnej sprawie aplikanta upoważnia adwokat lub radca prawny, który jest pełnomocnikiem przedsiębiorcy.
Natomiast aplikant może zastąpić swojego patrona, który jest rzecznikiem patentowym, dopiero po odbyciu półtorarocznej aplikacji.
WAŻNE
BEZ ODDZIELNEJ UMOWY
Przedsiębiorca, który chce powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, nie musi zawierać z nim oddzielnej umowy o prowadzenie sprawy. Wystarczy, że udzieli mu pełnomocnictwa na piśmie albo ustnie na rozprawie.
Najczęściej jednak pełnomocnictwo udzielane jest na piśmie.
W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych - przed sądem mogą go reprezentować jego rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Natomiast pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy - bez względu na to, czy ma on osobowość prawną - może być również pracownik tej jednostki lub jej organu prawnego.
Zastępstwo strony przez adwokata i radcę prawnego obowiązkowe jest tylko przed Sądem Najwyższym. Obowiązek ten także dotyczy prowadzenia czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, które strona podejmuje przed sądem niższej instancji. Zdarza się tak na przykład, gdy przedsiębiorca sam bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika występuje przed sądami niższej instancji. Natomiast wówczas, gdy będzie chciał złożyć skargę kasacyjną, musi powierzyć sporządzenie jej adwokatowi albo radcy prawnemu. Profesjonalny pełnomocnik będzie go też zastępował przed Sądem Najwyższym.
Wymóg posiadania adwokata lub radcy prawnego nie obowiązuje w postępowaniu o: zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.
 
reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR
Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Głowacka

Prawnik, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama