| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, kupując nieruchomość na wolnym rynku, musi nie tylko sprawdzić jej księgę wieczystą, przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego, ale także, czy właściciel nieruchomości nie ma zaległości podatkowych. Jeśli tego nie zrobi, może odpowiadać za jego zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca nie ponosi takiego ryzyka, biorąc udział w przetargach organizowanych przez gminę, starostę - w imieniu Skarbu Państwa lub przez komornika.

Przysądzenie własności
 
Po zamknięciu przetargu sędzia, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Postanowienie o przybiciu jest ogłaszane niezwłocznie po ukończeniu przetargu (chyba że wniesiono skargę na postępowanie). W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości. Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie.
Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:
- prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
- służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;
- pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu: użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej.
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły. Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką.
Zdarza się, że nie ma chętnych do nabycia takiej nieruchomości. Wówczas cena wywołania zostaje obniżona do dwóch trzecich sumy oszacowania.
WAŻNE
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Obwieszczenie o licytacji komornik powinien wywiesić co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji w budynku sądowym i w lokalu organu gminy oraz zamieścić w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.
WAŻNE
NIE MOŻNA ŻĄDAĆ UNIEWAŻNIENIA
Nabywca nieruchomości w drodze licytacji komorniczej nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
WAŻNE
WYŁĄCZENIA Z PRZETARGU
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
WAŻNE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY
Spółka z o.o. w przypadku nabycia - w drodze przetargu organizowanego przez syndyka masy upadłości - nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaległe zobowiązania podatkowe i odsetki od tych zobowiązań podatkowych byłego właściciela, bowiem na gruncie przedstawionego stanu faktycznego przepisy Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe zbywcy nie mają zastosowania.
Izba Skarbowa w Gdańsku pismo z 7 kwietnia 2006 r. OR/406-0001/06
 
 

Teresa Siudem
 

Gazeta Prawna Nr 122/2007 [Dodatek: Tygodnik Prawa Gospodarczego] z dnia 2007-06-26

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »