| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, kupując nieruchomość na wolnym rynku, musi nie tylko sprawdzić jej księgę wieczystą, przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego, ale także, czy właściciel nieruchomości nie ma zaległości podatkowych. Jeśli tego nie zrobi, może odpowiadać za jego zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca nie ponosi takiego ryzyka, biorąc udział w przetargach organizowanych przez gminę, starostę - w imieniu Skarbu Państwa lub przez komornika.

Część jawna i niejawna
 
Gdy warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, przeprowadza się przetarg pisemny ograniczony. Dla przykładu gmina zlikwidowała miejski bazar. Kupcom, którzy tam prowadzili działalność, zaproponowała nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
Listę osób zakwalifikowanych do przetargu pisemnego ograniczonego, czyli tych, którzy spełniają warunki przetargowe - komisja przetargowa wywiesza w siedzibie właściwego urzędu, nie później jednak niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przetarg pisemny składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. W części jawnej - która odbywa się w obecności oferentów - komisja przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu. Ustala także liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone, otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu. Przyjmuje również wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, zawiadamia ich o terminie i miejscu części niejawnej przetargu i przewidywanym terminie jego zamknięcia. Nie mogą być zakwalifikowane do części niejawnej oferty, które nie odpowiadają warunkom przetargu, nie zostały złożone w wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymaganych przy złożeniu oferty lub gdy są niekompletne. Dotyczy to również ofert nieczytelnych lub budzących wątpliwości co do ich treści.
WAŻNE
ROSZCZENIE OFERENTA
Ustalonemu w protokole z przetargu zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy nabywcy przysługuje - w razie odmowy oddania mu w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - roszczenie o zobowiązanie właściciela tej nieruchomości do jej oddania w użytkowanie wieczyste.
Uchwała SN z 2 sierpnia 1994 r., III CZP 96/94, OSNC 1995/1/11
PRZYKŁAD
OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Gmina Józefów ogłosiła przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o pow. 1000 mkw. Grunt został oddany użytkownikowi wieczystemu na 40 lat pod budowę pawilonu handlowego. Oferent na przetargu ustnym zaoferował cenę 80 tys. zł i została ona przyjęta. Od tej kwoty będzie liczona pierwsza opłata roczna (25 proc. ceny gruntu), która wyniesie w tym przypadku 20 tys zł. Poza tym użytkownik wieczysty przez 40 będzie musiał uiszczać opłatę roczną (3 proc. od wartości gruntu), czyli 2400 zł. Opłata roczna może wzrosnąć, jeśli zmieni się wartość gruntu.
W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej oferty.
Przy wyborze komisja kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty (ustalonymi w warunkach przetargu). W przypadku złożenia równorzędnych ofert organizowany jest dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do osób, które złożyły te oferty. Do obowiązków komisji należy zawiadomienie oferentów o terminie dodatkowego przetargu i umożliwienie im zapoznania się z treścią równorzędnych ofert.
 
Gdzie skarżyć
 
Przetarg pisemny jest zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzaniem przetargu do wojewody lub organu wykonawczego gminy, powiatu, województwa (który de facto jest organizatorem przetargu). Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Po wniesieniu skargi wszelkie czynności związane ze zbyciem nieruchomości muszą być wstrzymane.
Właściwy organ może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg. O sposobie rozpatrzenia skargi skarżący jest zawiadamiany, informacja na ten temat jest również wywieszana w siedzibie organu, który przetarg organizował.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK