| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, kupując nieruchomość na wolnym rynku, musi nie tylko sprawdzić jej księgę wieczystą, przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego, ale także, czy właściciel nieruchomości nie ma zaległości podatkowych. Jeśli tego nie zrobi, może odpowiadać za jego zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca nie ponosi takiego ryzyka, biorąc udział w przetargach organizowanych przez gminę, starostę - w imieniu Skarbu Państwa lub przez komornika.

Obciążenia w hipotece
 
Kolejnym dokumentem, z którym powinien zapoznać się kupujący przed zakupem nieruchomości, jest aktualny wypis z księgi wieczystej, który powinien przedstawić mu sprzedający. Jeśli tego nie zrobi, kupujący powinien zażądać numeru i sprawdzić księgę w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. To zabezpieczenie na wypadek, gdyby sprzedający obciążył kredytem jej hipotekę lub obciążył nieruchomość innym ograniczonym prawem rzeczowym.
Księgę wieczystą może przeglądać bezpłatnie każdy zainteresowany.
Każda księga wieczysta składa się z czterech działów:
- pierwszy - zawiera dane określające położenie nieruchomości, numer obrębu ewidencyjnego i działki ewidencyjnej; może też znaleźć się w niej oznaczenie księgi wieczystej, z której została odłączona nieruchomość stanowiąca odrębny lokal,
- drugi - określa: właściciela, numer nieruchomości, podstawę prawną wpisu (akt notarialny, postanowienie sądu),
- trzeci - wpisywane są tu ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość (np. zastaw) oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością (np. roszczenie o przeniesienie własności),
- czwarty - wpisy dotyczące hipotek.
Nabywcę nieruchomości chroni tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza to, że w razie niezgodności między stanem prawnym danej nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto nabył lokal od osoby uprawnionej według treści tej księgi. Rękojmia nie chroni jednak rozporządzeń nieodpłatnych (np. darowizny) albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze. O złej wierze można mówić, gdy nabywca wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym albo mógł się o tym z łatwością dowiedzieć.
 
Zagospodarowanie działki
 
Kolejnym dokumentem, który powinien sprawdzić przedsiębiorca, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Znajdzie tam informacje o tym, czy działkę może zabudować i w jaki sposób (budownictwo mieszkaniowe, usługi, obiekty przemysłowe). W planie można ponadto ustalić, jaka zabudowa planowana jest w pobliżu. Być może za kilka lat w sąsiedztwie powstanie droga szybkiego ruchu lub wysypisko śmieci i kupiona nieruchomość straci na wartości.
Każdy zainteresowany ma prawo wglądu do planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niego wypisów i wyrysów. Wniosek o wyrys i wypis należy kierować według właściwości do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W podaniu trzeba określić granice terenu, oznaczenia geodezyjne i jeśli to możliwe, numer księgi wieczystej.
Granice terenu, oznaczenia geodezyjne działki oraz numer księgi wieczystej można ustalić w ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzą starostowie.
 
Decyzja o warunkach zabudowy
 
Jeśli gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania, warunki zabudowy terenu można ustalić w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Taka decyzja jest wydawana pod warunkiem, że zostaną spełnione poniższe warunki:
- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (chodzi tu m.in. o gabaryty i formę architektoniczną obiektów budowlanych, linie zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu),
- teren musi mieć dostęp do drogi publicznej,
- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Nie rodzi ona praw do terenu i nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Dlatego może o nią wystąpić zarówno właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, jak i osoba zainteresowana jej nabyciem.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »