| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

11 czerwca weszła w życie obszerna nowelizacja prawa zamówień publicznych. Podwyższa ona z 6 do 14 tys. euro wartość zamówienia, od którego należy stosować tę ustawę. Zmiany mają przyspieszyć i usprawnić proces udzielania zamówień publicznych. W tym celu wprowadzono między innymi ograniczenia we wnoszeniu środków odwoławczych przez przedsiębiorców.

Poprawianie omyłek rachunkowych
 
Nowelizacja uzupełnia dotychczasową regulację art. 88 prawa zamówień publicznych przepisem normującym dalsze konsekwencje dokonania poprawek. Zgodnie z nowo wprowadzanym przepisem zamawiający, poprawiając omyłki rachunkowe, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Przepis w nowym kształcie pozwala zatem nie tylko poprawić omyłki arytmetyczne, ale także konsekwentnie dokonywać takich korekt, które są logicznym następstwem dokonania poprawek. Przepis umożliwia zatem poprawienie w ofercie cenowej kwoty stawki podatku VAT jako następstwa poprawienia kwoty ceny netto jako sumy cen jednostkowych. Przepis jednakże nie będzie podstawą do dokonania zmiany w ofercie nieprawidłowo podanej stawki podatku. Zmiana taka nie jest bowiem ani omyłką rachunkową, ani konsekwencją jej poprawienia.
 
Umowy ramowe
 
Nowela wprowadza dawno oczekiwane zmiany w zakresie regulacji zawierania umów ramowych. Od początku funkcjonowania tej instytucji w prawie zamówień publicznych podnoszone były powszechnie zarzuty szczątkowości jej regulacji. Zgodnie z definicją legalną umowy ramowej zawartą w art. 2 pkt 9a prawa zamówień publicznych, przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Przedmiotem umowy ramowej nie jest świadczenie polegające na wykonaniu na rzecz zamawiającego usług, dostawy lub robót budowlanych. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą być udzielone w oznaczonym okresie, a zatem jej przedmiot obejmuje jedynie zobowiązanie do podjęcia starań w celu udzielenia i wykonania zamówienia. Mówiąc z dużym uproszczeniem, umowa ramowa jest umową o umawianie się. Nie jest jednak przy tym umową przedwstępną. W efekcie przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy ramowej dochodzi zatem do zawarcia umowy, która jedynie reguluje, jak będą udzielane zamówienia, ale nie rodzi żadnych roszczeń o wykonanie zamówienia.
Najpoważniejszym mankamentem dotychczasowej regulacji umowy ramowej był brak przepisu wskazującego, jaki jest charakter prawny cen zaoferowanych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. Ponieważ umowa ramowa nie rodzi ani roszczenia o udzielenie zamówienia, ani roszczenia o wykonanie zamówienia, to tym samym ceny zaoferowane przez wykonawców ubiegających się o zawarcie umowy ramowej mają jedynie charakter orientacyjny i de facto służą określeniu kolejności ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy ramowej. Ceny te nie są wiążące w trakcie udzielania zamówień objętych umową ramową, kiedy to wykonawcy ponownie składają oferty na wykonanie zamówienia. Takie rozumienie ceny oferowanej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy ramowej powszechnie dominowało przy interpretacji przepisów. Brak jednak było jednoznacznej decyzji ustawodawcy w tej mierze. Nie istniała także regulacja wskazująca wzajemne relacje pomiędzy ceną zaoferowaną w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy ramowej a ceną oferowaną w postępowaniach prowadzonych w celu wykonania umowy ramowej. Nowelizacja uzupełnia te ważne zagadnienia, wskazując jednoznacznie, iż oferta składana w wyniku zaproszenia do składania ofert w ramach wykonywania umowy ramowej nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.
Uproszczeniu ulega także prowadzenie postępowań w celu wykonania umowy ramowej. Do tej pory udzielając zamówienia objętego umową ramową, zamawiający stosował przepisy ustawy dotyczące zamówienia z wolnej ręki (jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą) lub negocjacji bez ogłoszenia (jeżeli zawarł umowę ramową z większą liczbą wykonawców). Po nowelizacji zamówienia udzielane w celu wykonania umowy ramowej stają jeszcze bardziej odformalizowane. Jeżeli zamawiający zawarł umowę ramową z jednym podmiotem, to udzielając ich, prowadzi z nim negocjacje bez stosowania jakiegokolwiek trybu udzielania zamówień. Są to zatem takie same negocjacje handlowe jak w przypadku obrotu prawnego opartego jedynie na przepisach kodeksu cywilnego. Z kolei, jeżeli zamawiający zawarł umowę ramową z większą ilością wykonawców, to zaprasza ich do złożenia ofert. W zaproszeniu zawiera się co najmniej informacje o: miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, obowiązku wniesienia wadium i terminie związania ofertą. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nie jest to zatem procedura negocjacji bez ogłoszenia, lecz jedynie zbieranie ofert od określonych wykonawców.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK