| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

11 czerwca weszła w życie obszerna nowelizacja prawa zamówień publicznych. Podwyższa ona z 6 do 14 tys. euro wartość zamówienia, od którego należy stosować tę ustawę. Zmiany mają przyspieszyć i usprawnić proces udzielania zamówień publicznych. W tym celu wprowadzono między innymi ograniczenia we wnoszeniu środków odwoławczych przez przedsiębiorców.

Uzupełnianie dokumentów
 
Szerszego omówienia wymaga nowelizacja art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych dotyczącego uzupełniania dokumentów składanych przez wykonawców. Uzupełnienie dokumentów na gruncie poprzedniego brzmienia przepisu art. 26 ust. 3 budziło cały szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jak się wydaje, najnowsza nowelizacja powinna usunąć zasadniczą część z nich.
W pierwszej kolejności wskazać należy na zakres uzupełnianych dokumentów. W dotychczasowym stanie prawnym przepis pozwalał uzupełniać tylko i wyłącznie dokumenty składane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Ta kategoria dokumentów odnosi się do wymogów podmiotowych stawianych wykonawcom i jest enumeratywnie wymieniona w przepisach rozporządzenia wykonawczego do ustawy (Dz.U. nr 87, poz. 605). Po nowelizacji uzupełnienie dokumentów będzie mogło dotyczyć nie tylko dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, ale także potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
Zakres możliwego uzupełnienia dokumentów rozszerza się zatem wydatnie, co powinno przyczynić się do zmniejszenia postępowań unieważnionych. Mimo to nie wszystkie niezałączone dokumenty będą mogły być uzupełnione w ten sposób. Na przykład pełnomocnictwo lub dokument wadium (o ile jego załączenie do oferty było wymagane) nie będą mogły być uzupełniane w omawiany sposób. Żaden z tych dokumentów nie potwierdza bowiem ani spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
Nowelizacja również racjonalizuje uzupełnianie dokumentów. Zwalnia bowiem zamawiającego od obowiązku wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, jeżeli jego oferta podlegałaby odrzuceniu. W poprzednim stanie prawnym ustawa nakazywała każdorazowo wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, nawet jeżeli w stosunku do wykonawcy zachodziłaby przesłanka do odrzucenia jego oferty.
PRZYKŁAD
ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Wykonawca nie załącza do swojej oferty zaświadczenia o niekaralności z KRK dla jednego z członków zarządu. Jednocześnie oferta podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, że wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w okresie dłuższym niż wymagany (maksymalny) termin na wykonanie zamówienia. Przed nowelizacją wykonawca taki byłby wzywany do uzupełnienia dokumentu (tutaj z KRK), a dopiero później odrzucano by jego ofertę. Po wejściu w życie nowelizacji nie byłby w ogóle wzywany do uzupełnienia dokumentu.
W nowelizacji podtrzymano także rozwiązanie sprzed nowelizacji. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nie następuje również wówczas, gdyby zachodziła konieczność unieważnienia postępowania. Ustawodawca wychodzi z założenia, że działanie takie jest niecelowe i od razu powinno nastąpić unieważnienie postępowania.
PRZYKŁAD
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Wykonawca nie załącza do swojej oferty zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. Jednakże jego oferta oraz wszystkie oferty złożone w postępowaniu opiewają na kwoty przekraczające kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponieważ zamawiający nie ma faktycznych możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, postępowanie podlega unieważnieniu. W tej sytuacji zamawiający nie wzywa wykonawcy do uzupełnienia dokumentu.
Najważniejszym walorem nowelizacji jest chyba jednak jednoznaczne przesądzenie kwestii aktualności dokumentów przedkładanych w ramach uzupełnienia. Zagadnienie to budziło szereg sporów interpretacyjnych. Na tym tle zarysowały się trzy stanowiska. Zgodnie z pierwszym uzupełnione dokumenty musiały być wystawione przed dniem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Według drugiego, dokumenty mogły być wystawione po tym dniu, jednak powinny swoją treścią potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wreszcie według trzeciego poglądu uzupełnione dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunku na dzień wskazany przez zamawiającego jako termin uzupełnienia. Spór interpretacyjny rozstrzygnęła interwencja ustawodawcy. W nowelizacji przyjęto przy tym rozwiązanie najbardziej liberalne i w największym stopniu chroniące interes wykonawców biorących udział w postępowaniu. Przepis w nowym brzmieniu wskazuje jednoznacznie, że oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
PRZYKŁAD
BRAK ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Zamawiający w przetargu ograniczonym wyznaczył dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 1 kwietnia. Wykonawca nie załącza do swojej oferty zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. Zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełniania dokumentu, wskazując jako termin uzupełnienia 7 kwietnia. Wykonawca po wejściu w życie nowelizacji będzie mógł złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego wydane nie później niż 7 kwietnia.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »