| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przedsiębiorca ma korygować dokumenty

Jak przedsiębiorca ma korygować dokumenty

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub planujące jej rozpoczęcie powinny pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej rodzi obowiązki wobec ZUS. Dotyczą one nie tylko ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, ale również zatrudnionych przez nią pracowników, zleceniobiorców czy osób współpracujących.

Ubezpieczenie zdrowotne
 
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne za siebie oraz osobę współpracującą. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, zaś osoby z nią współpracującej - od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Składka nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Oznacza to, że gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność przebywa na zasiłku chorobowym czy wypadkowym przez cały miesiąc bądź jego część, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być odprowadzana za ten miesiąc w pełnej wysokości. Składka na ubezpieczenie zdrowotne także nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu za okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego nabytego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, jeżeli działalność w okresie pobierania zasiłku jest prowadzona.
Jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności.
 
Fundusz Pracy i FGŚP
 
Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie.
Oznacza to, że np. osoba, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru w kwocie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy.
Składkę na Fundusz Pracy opłaca się za te osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby współpracujące, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące nie opłaca się składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 
Obowiązki zgłoszeniowe
 
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej powinna pamiętać, że ma obowiązek zgłosić:
- siebie jako płatnika składek,
- siebie jako ubezpieczonego (do odpowiednich ubezpieczeń),
- zatrudnionych przez siebie ubezpieczonych.
Ponadto należy pamiętać również o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny, jak również członków rodziny zatrudnionych przy działalności ubezpieczonych.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jako płatnik składek na własne ubezpieczenia społeczne i m.in. osób z nią współpracujących zobowiązana jest do złożenia druku zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA Zgłoszenie płatnika składek-osoby fizycznej. Zgłoszenie ZUS ZFA należy złożyć we wskazanej jednostce terytorialnej ZUS w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez Zakład. Do przekazywanego zgłoszenia płatnik jest zobowiązany dołączyć:
- kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, oraz
- zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.
Zgłoszenia płatnika dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, przy czym dokonuje go także w przypadku opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.
Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, powinien wypełnić i przekazać również formularz ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.
Jeżeli adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, należy dodatkowo wypełnić i przesłać formularz ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek.
Zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek dokonuje się na formularzu ZUS ZWPA.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grupa SILVERHAND

International Recruiting Experts

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK