| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne

Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne

Egzekucja w Polsce to długi i kosztowny proces - powszechna jest opinia o jego niewydolności i skomplikowaniu. Tymczasem przynajmniej niektóre obawy są bezpodstawne. Wcale nie jest łatwo przepisać majątek na inną osobę czy przedłużać w nieskończoność postępowanie. Co oczywiste, trzeba jednak posiadać wiedzę z zakresu egzekucji, bo rządzi się ona swoimi prawami, które często odbiegają od ogólnych regulacji procesowych.

Wybór komornika jest ograniczony do właściwości sądu apelacyjnego z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości (tu wybór jest mocno limitowany). Jeśli chodzi o wyłączenie komornika, to orzeka o nim sąd i trzeba podać uzasadnione przyczyny takiego wniosku.
Jeśli chodzi o ogólne reguły, to egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości. Z kolei egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Wierzyciel może dokonać wyboru komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona, nawet jeżeli nie jest położona w jego rewirze.
Zgodnie z przepisami, wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach właściwości sądu apelacyjnego (oczywiście ze wskazanymi wyżej zastrzeżeniami). Jest to więc szerokie uprawnienie, bo sądy apelacyjne obejmują w zasadzie swoją właściwością całe województwo. Jest też jeszcze jedno obostrzenie - z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości komornik może, na pisemny wniosek wierzyciela, prowadzić egzekucję na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza sześciu miesięcy. Zaległość oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w roku poprzednim przez średni miesięczny wpływ spraw w roku poprzednim - z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się. O taką informację możemy oczywiście wystąpić do komornika. Ciąży na nim jeszcze jeden obowiązek - musi zawiadomić o wszczęciu i zakończeniu egzekucji komornika, któremu sprawa przypadłaby zgodnie z właściwością lub podziałem czynności. Trzeba też podkreślić, że, niestety, w razie podejmowania czynności na żądanie wierzyciela poza rewirem - kosztami (diety, zwrot za przejazdy, transporty specjalistyczne oraz koszty noclegów) obciąża się wierzyciela, niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Na pokrycie wydatków wierzyciel wpłaca zaliczkę przed podjęciem czynności. Wybór komornika jest zatem możliwy choć dość kosztowny.
Jeśli chodzi o wyłączenie, to do komornika stosuje się przepisy o wyłączeniu sędziego. Komornik jest zatem wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:
- w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki,
- swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,
- osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron,
- w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.
Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Niezależnie od wskazanych przyczyn sąd wyłącza komornika na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności. Jak wskazał SN w uchwale z 9 grudnia 2005 r. (sygn. akt III CZP 113/05, OSNC z 2006 r. nr 11, poz. 185): rozpoznanie wniosku o wyłączenie komornika należy do właściwości sądu. Takiej mocy nie ma zatem prezes sądu - musi to zrobić sąd na posiedzeniu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK