| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska

Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, korzysta ze środowiska, musi więc podporządkować się wymaganiom związanym z jego ochroną.

Pomiary emisji
 
Wśród wielu obowiązków spełnianych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą istotną rolę informacyjną i kontrolną odgrywa obowiązek wykonywania pomiarów emisji. Wymagania dotyczące wykonywania takich pomiarów określa rozporządzenie ministra środowiska z 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Rozporządzenie ustala wymagania dotyczące pomiarów emisji do powietrza, natomiast wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji do wód lub do ziemi, do których prowadzenia są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń, określa rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Górne stawki opłat określone w art. 290 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz stawki jednostkowe ustalone rozporządzeniem, z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podlegają waloryzacji, czyli podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni. Minister środowiska ma obowiązek nie później niż w terminie do dnia 31 października każdego roku ogłoszenia w Monitorze Polskim wysokości stawek na rok następny.
 
Jakie stawki
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska wobec wszystkich opłat przewiduje system ich samonaliczania. Podmiot korzystający ze środowiska powinien we własnym zakresie ustalić wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę należy ustalić według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce i wnieść ją do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Do 31 lipca wnosimy opłaty za I półrocze, a do 31 stycznia roku następnego opłaty za II półrocze.
Nadzór nad realizacją obowiązku wnoszenia opłat sprawuje marszałek województwa. Opłaty traktowane są tak samo jak należności podatkowe i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.
Górne jednostkowe stawki opłat wynoszą:
- 273 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
- 175 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi;
- 20 zł za 1 dam3 wód chłodniczych;
- 200 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku;
- 3 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej;
- 1,50 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej;
- 3 zł za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki,
- 20 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów.
 
Ochrona wód
 
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo wodne ustalają standardy określające wymagania dotyczące substancji w ściekach przemysłowych oraz wymagania związane z ograniczaniem wprowadzania do wód substancji uznanych za szczególnie szkodliwe. Ogólną zasadą dotyczącą ścieków jest założenie, że ścieki nie powinny wywoływać w wodach zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Ustawa Prawo wodne w art. 39 zawiera ograniczenia i zakazy dotyczące wprowadzania bezpośredniego i pośredniego ścieków do wód podziemnych, do wód stojących, jezior i ich odpływów oraz w obrębie kąpielisk i plaż publicznych, a także ograniczenia i zakazy dotyczące wprowadzania odpadów do wód, spławiania śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych i mycia pojazdów w wodach powierzchniowych.
Zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są obowiązane zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie, a tam gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK