| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska

Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, korzysta ze środowiska, musi więc podporządkować się wymaganiom związanym z jego ochroną.

Za usunięcie skutków zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie ukształtowania terenu (rekultywacja) odpowiedzialny jest podmiot władający powierzchnią ziemi. Może to być właściciel gruntu, ale również np. jego wieczysty użytkownik.
Jednak, jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, że zanieczyszczenie (lub niekorzystne przekształcenie terenu) nastąpiło co prawda po dniu objęcia przez niego władania gruntem, ale zostało spowodowane przez inny podmiot, wówczas obowiązek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie.
Przepisy wprowadzające prawo ochrony środowiska pozwalają na znaczne ograniczenie zakresu rekultywacji zanieczyszczonego gruntu (i co za tym idzie, redukcję kosztów rekultywacji), jeżeli podmiot zobowiązany do rekultywacji wykaże, że zanieczyszczenie nastąpiło przed 1 września 1980 r. Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na przywróceniu ich do stanu wymaganego standardami jakości, natomiast rekultywacja przeprowadzana w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu polega na przywróceniu jego stanu do stanu poprzedniego.
Obowiązek rekultywacji powstaje ex lege, w momencie powstania zanieczyszczenia lub niekorzystnego przekształcenia gruntu, jednak jej warunki, tj. zakres, sposób i termin zakończenia uzgadniane są w drodze decyzji wydawanej przez właściwego starostę, co do zasady, na wniosek podmiotu obowiązanego do przeprowadzenia rekultywacji. Powyższe zasady najpewniej wkrótce się jednak zmienią. 7 marca 2007 r. Sejm uchwalił bowiem ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku implementującą do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Ustawa, która przewiduje wejście w życie nowych przepisów z dniem 30 kwietnia 2007 r., przekazana została do Senatu. Nowe przepisy mają zapewnić realizację zasady, że zanieczyszczający środowisko powinien za to zapłacić. Jest to wdrożenie zasady europejskiego prawa ochrony środowiska - polluter pays - zanieczyszczający płaci. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę takich szkód, również pojawiających się w zakresie zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub zmiany naturalnego ukształtowania terenu.
Odpowiedzialnością za szkody obarczone będą podmioty korzystające ze środowiska, których działalność stwarza ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Będą to podmioty - sprawcy szkody, których działalność może znacząco wpływać na środowisko, m.in. takie, których działalność wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które prowadzą działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów lub prowadzące działalność wymagającą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Ustawa nie posługuje się już dotychczas używanym określeniem rekultywacja, ale wprowadza pojęcie działania naprawcze, które obejmuje wszelkie działania podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia elementów przyrodniczych, które uległy szkodzie, w szczególności m.in. oczyszczanie gleby i przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu.
Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku będzie co do zasady wojewoda.
Dyrektywa 2004/35/WE wskazuje sprawcę szkody jako podmiot odpowiedzialny za jej usunięcie. Dlatego też ustawa przewiduje uchylenie przepisów POŚ dotyczących rekultywacji gruntu obarczających odpowiedzialnością za rekultywację powierzchni ziemi podmiot władający, który niekoniecznie jest podmiotem faktycznie zanieczyszczającym środowisko. W tym zakresie obowiązywać będą przepisy ustawy, a obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegających wystąpieniu szkody lub podjęcia działań naprawczych, w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia, spoczywać będzie każdorazowo na sprawcy szkody.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK