| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Arbitraż międzynarodowy

Arbitraż międzynarodowy

Sądownictwo arbitrażowe zapewnia najczęściej bardziej życiowe rozstrzygnięcia sporów niż sądy państwowe. Sądzą w nich bowiem osoby lepiej znające określoną dziedzinę stosunków gospodarczych niż sędziowie zawodowi. Przeważnie bywa też szybciej i taniej przed sądem polubownym niż przed sądem państwowym, ponieważ arbitrów krępuje o wiele mniej rygorów formalnych.

Wynagrodzenie arbitra
 
Reguły wielu instytucji arbitrażowych przewidują określenie przez samych arbitrów wysokości ich wynagrodzenia, bądź wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawki godzinowe ustalone przez te instytucje. Arbitrzy ICC nie są wynagradzani w oparciu o stawki godzinowe. Nie decydują też sami o określaniu wysokości własnego wynagrodzenia. Ich honoraria są określane przez sąd na zakończenie arbitrażu. Podstawą jest tabela opłat, stanowiąca załącznik do regulaminu ICC. Honoraria arbitrów określane są w zależności od wartości przedmiotu sporu. Przy ostatecznym ich ustalaniu sąd bierze pod uwagę staranność arbitrów, czas spędzony przy rozstrzyganiu sprawy, szybkość procedowania oraz stopień złożoności sporu. W ten sposób sąd, a nie arbitrzy, określa wysokość ostatecznego wynagrodzenia, uwzględniając sposób, w jaki przeprowadzony został arbitraż.
System opłat i kosztów ma zatem na celu zachęcanie do efektywnego działania arbitrów. Fakt oparcia tabeli na wartości przedmiotu sporu ma także tę zaletę, że zniechęca do zgłaszania roszczeń o przesądzonej wartości. Tabela pozwala także stronom na przygotowanie stosownego budżetu kosztów arbitrażu.
                                                                 
Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody
 
Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta niezależnie od tego, w jakim państwie zostały wydane, mają moc prawną równą z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd, albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Jeśli wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sąd polubowny nie są sporządzone w języku polskim, należy dołączyć uwierzytelniony przekład. Sąd z urzędu odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, jeżeli: według przepisów ustawy spór nie może być poddany rozstrzygnięciu sądu polubownego, uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej byłoby sprzeczne z polskim porządkiem publicznym.
Niezależnie od tych przyczyn sąd odmówi uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą, jeżeli strona wykaże, że:
- nie było zapisu na sąd polubowny,
- zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
- strona była nienależycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możliwości obrony swoich praw przed sądem polubownym,
- orzeczenie odnosi się do sporu niewchodzącego w zakres klauzuli arbitrażowej albo zawiera rozstrzygnięcia przekraczające granice klauzuli arbitrażowej,
- skład sądu polubownego lub postępowanie przed tym sądem nie były zgodne z umową stron,
- wyrok sądu polubownego nie stał się jeszcze dla stron wiążący lub został uchylony albo jego wykonanie zostało wstrzymane.
O uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK