| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Arbitraż międzynarodowy

Arbitraż międzynarodowy

Sądownictwo arbitrażowe zapewnia najczęściej bardziej życiowe rozstrzygnięcia sporów niż sądy państwowe. Sądzą w nich bowiem osoby lepiej znające określoną dziedzinę stosunków gospodarczych niż sędziowie zawodowi. Przeważnie bywa też szybciej i taniej przed sądem polubownym niż przed sądem państwowym, ponieważ arbitrów krępuje o wiele mniej rygorów formalnych.

Rozpoznanie sprawy
 
Terms of Reference stają się wiążące z chwilą podpisania przez strony i arbitrów lub po akceptacji przez sąd. Od tej pory strony nie mogą wnosić roszczeń wykraczających poza Terms of Reference. Trybunał Arbitrażowy może następnie prowadzić postępowanie dla ustalenia faktów za pomocą wszelkich dostępnych środków. Po przeanalizowaniu pisemnych wniosków i dokumentów Trybunał Arbitrażowy może wysłuchać strony, świadków i biegłych. W tym celu wyznacza się rozprawę. Gdy Trybunał Arbitrażowy jest usatysfakcjonowany prezentacją stanowisk stron, ogłasza zamknięcie postępowania i przygotowuje orzeczenia, informując sekretariat o przybliżonej dacie, w której projekt może być przedłożony sądowi.
Strony i arbitrzy mają swobodę przy określaniu zasad proceduralnych stosowanych w arbitrażu pod warunkiem przestrzegania wszelkich obowiązkowych postanowień, jakie mogą być zastosowane. Strony mogą na przykład określić, czy i w jakim zakresie dopuszczalne będzie postępowanie dowodowe i przesłuchanie świadków. Trybunał Arbitrażowy prowadzi postępowanie w czasie tak krótkim, jak to jest możliwe, dla ustalenia faktów w sprawie, za pomocą wszelkich dostępnych środków. Strony mają prawo złożyć wyjaśnienia. Trybunał Arbitrażowy może także zadecydować o przesłuchaniu świadków i biegłych. Może wezwać każdą ze stron do przedstawienia dodatkowych dowodów.
Gdyby nie zostało to uzgodnione przez strony, Trybunał Arbitrażowy określi język lub języki, w jakich prowadzony będzie arbitraż. Jeśli zaś chodzi o stosowane prawo, w razie braku porozumienia między stronami co do tej kwestii, Trybunał Arbitrażowy stosuje reguły takiego prawa, jakie uzna za odpowiednie. We wszelkich sprawach Trybunał Arbitrażowy uwzględnia postanowienia kontraktu i odpowiednie zwyczaje handlowe. Jeżeli strony zgodziły się na nadanie mu takich uprawnień, Trybunał może działać jako amiable compositeur lub podejmować decyzje ex aequo et bono.
 
Orzeczenie
 
Po zakończeniu rozprawy Trybunał Arbitrażowy przygotowuje projekt orzeczenia, który jest przedkładany do oceny sądu. Sąd może zalecić modyfikacje formy i - bez naruszania swobody decyzji Trybunału Arbitrażowego - może zwracać jego uwagę na istotne aspekty sprawy. Przy dokonywaniu oceny projektu orzeczenia sąd bierze pod uwagę wymagania prawa obowiązującego w miejscu arbitrażu. Po zaaprobowaniu przez sąd orzeczenie jest podpisywane przez arbitrów. Uznawane jest ono za wydane w miejscu arbitrażu i w dacie na nim wskazanej. Tak wydane orzeczenie jest następnie przesłane przez sekretariat stronom.
Termin, w którym Trybunał Arbitrażowy musi wydać wyrok końcowy, wynosi sześć miesięcy.
 
Koszty
 
Tak szybko jak to możliwe, sąd ustala zaliczkę na koszty w kwocie, która powinna wystarczyć na pokrycie wynagrodzeń i wydatków arbitrów oraz kosztów administracyjnych w związku z roszczeniami lub roszczeniami wzajemnymi wniesionymi do sądu przez strony. Przybliżona wartość honorariów arbitrów i kosztów administracyjnych ICC określona jest przy użyciu tabel stanowiących załącznik do reguł arbitrażu. Koszty i honoraria uzależnione są od wartości przedmiotu sporu. Ustalona zaliczka może ulec modyfikacji w zależności od rozwoju sprawy. Tabele przeliczeniowe mają charakter regresywny: im wyższa kwota sporu, tym niższy procentowy udział kosztów arbitrażu, jakie muszą ponieść strony.
Zaliczka na koszty ustalona przez sąd płatna jest w równych częściach przez powoda i pozwanego. W niektórych wypadkach sąd może ustalić oddzielne zaliczki w odniesieniu do pozwu i pozwu wzajemnego. Tymczasowa zaliczka na pokrycie kosztów arbitrażu do chwili opracowania Terms of Reference jest zazwyczaj pokrywana przez powoda. Kwota tej tymczasowej zaliczki jest zaliczana na poczet udziału powoda w następnych kosztach.
Płatności są rozłożone tak, że:
- zaliczka jest wpłacana przy składaniu wniosku o arbitraż,
- po rozpatrzeniu wniosku Sekretarz Generalny zazwyczaj wzywa powoda do wpłacenia uzupełnienia zaliczki.
Jeżeli tylko jedna ze stron wniosła zaliczkę, a druga jej odmawia, bądź nie wpłaciła stosownej kwoty w terminie, sekretariat wzywa do wyłożenia kosztów za drugą stronę. Honoraria arbitrów oraz koszty administracyjne ICC są ustalane przez sąd po zakończeniu sprawy. W orzeczeniu końcowym Trybunał Arbitrażowy decyduje, która ze stron poniesie koszty arbitrażu lub w jakich proporcjach koszty te zostaną rozdzielone między strony.
KOSZTY POSTĘPOWANIA
- Wydatki administracyjne
- Honoraria arbitrów        
- Zwrot wydatków arbitrów
- Honoraria biegłych
- Zwrot wydatków biegłych
- Koszty obsługi prawnej
- Inne wydatki stron
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK