| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Arbitraż międzynarodowy

Arbitraż międzynarodowy

Sądownictwo arbitrażowe zapewnia najczęściej bardziej życiowe rozstrzygnięcia sporów niż sądy państwowe. Sądzą w nich bowiem osoby lepiej znające określoną dziedzinę stosunków gospodarczych niż sędziowie zawodowi. Przeważnie bywa też szybciej i taniej przed sądem polubownym niż przed sądem państwowym, ponieważ arbitrów krępuje o wiele mniej rygorów formalnych.

Wyznaczanie arbitrów
              
Strony mają swobodę wyboru arbitra czy arbitrów. Sąd lub sekretarz generalny zatwierdza tych, których nominowały już strony. Czasem sąd wyznacza arbitrów za strony, jeżeli nie dopełniły one obowiązku wyboru. Mianuje arbitrów pojedynczych oraz przewodniczących trzyosobowych trybunałów arbitrażowych. Arbitrzy mogą także być nominowani w innych procedurach. Wszyscy arbitrzy nie powoływani przez sąd muszą być przezeń zatwierdzeni.
We wszystkich wypadkach potencjalni arbitrzy są proszeni o zadeklarowanie swojej niezależności. Jeżeli ujawnią fakty lub okoliczności, które mogą poddać w wątpliwość ich niezależność, strony muszą zająć w tej sprawie stanowisko. Gdy spór ma być rozstrzygany przez jednego arbitra, w braku innych uzgodnień między stronami, arbiter jest mianowany przez sąd.
Jeżeli spór ma rozstrzygnąć trzech arbitrów, a strony nie uzgodniły inaczej, powód i pozwany wybierają po jednym arbitrze do zatwierdzenia przez sąd. Jeśli jedna ze stron nie wskaże arbitra, wyznacza go sąd. Trzeci arbiter, będący przewodniczącym Trybunału Arbitrażowego, jest mianowany przez sąd.
Przy wyznaczaniu arbitra sąd na ogół prosi o wskazanie kandydata przez Komitety Narodowe ICC. Komitet Narodowy otrzymuje informacje co do charakteru sporu i oczekiwanych kwalifikacji arbitra. Sąd ma prawo przyjąć lub odrzucić propozycje Komitetu Narodowego. Sąd może także w pewnych wypadkach wybrać arbitra z kraju, w którym nie ma komitetu narodowego.
Gdy sąd mianuje pojedynczego lub trzeciego arbitra, pochodzi on z kraju neutralnego. Innymi słowy, o ile żadna ze stron nie zgłosi sprzeciwu, arbiter powinien być obywatelem państwa innego niż te, z których pochodzą strony. Jednakże gdy sąd mianuje arbitra w imieniu strony, która nie dokonała takiej nominacji (koarbitra w trzyosobowym Trybunale Arbitrażowym), zwraca się o nominację do komitetu narodowego kraju, z którego pochodzi strona.
W wyjątkowych przypadkach, gdy jedna ze stron składa zastrzeżenia co do jednego lub kilku arbitrów, ze względu na domniemany brak niezależności lub inne przyczyny, o słuszności takiego zastrzeżenia decyduje sąd. Decyzje sądu są ostateczne.
 
Miejsce arbitrażu
 
W znaczącej większości spraw prowadzonych przez ICC miejsce arbitrażu jest uzgodnione przez strony. Jeżeli miejsce to nie zostało uzgodnione, ustala je sąd, zazwyczaj w kraju neutralnym, tzn. innym niż kraje pochodzenia powoda i pozwanego.
 
Przekazywanie akt
 
Gdy tylko ukonstytuuje się Trybunał Arbitrażowy i zostanie wpłacona zaliczka w wysokości wymaganej na tym etapie, sekretariat przekazuje kopię akt każdemu z członków Trybunału. Od tej chwili strony powinny korespondować bezpośrednio z Trybunałem Arbitrażowym (jednocześnie przekazując kopie korespondencji i wszelkich składanych wniosków do sekretariatu i pozostałym uczestnikom postępowania).
 
Terms of Reference
 
Zanim dojdzie do rozpatrzenia sprawy, Trybunał Arbitrażowy musi przygotować Terms of Reference. Dokument ten pełni niezwykle użyteczną rolę. Definiuje bowiem na początkowym etapie procesu problemy wymagające rozstrzygnięcia. W Terms of Reference przypomina się i definiuje wszystkie niezbędne szczegóły proceduralne. Na tym etapie konieczne jest porozumienie co do języka arbitrażu lub wyboru prawa.
Część spraw kończy się ugodą na etapie sporządzania Terms of Reference.
Terms of Reference powinny obejmować szczegóły określone w Regulaminie ICC. Obok pełnych nazw i opisu stron i arbitrów, miejsca sądu oraz streszczenia odpowiednich żądań stron zawierają one szczegóły dotyczące stosowanych reguł proceduralnych i wszelkich innych postanowień wymaganych dla zapewnienia przyszłej egzekucji orzeczenia. Obejmują także listę kwestii wymagających rozstrzygnięcia. Na tym etapie Trybunał Arbitrażowy tworzy wstępny harmonogram czasowy, jaki powinien być przestrzegany w toku arbitrażu.
Terms of Reference muszą być sporządzone, podpisane przez strony i przekazane do sądu w ciągu dwóch miesięcy od przekazania akt do Trybunału Arbitrażowego. Jeśli jedna ze stron odmówi uczestnictwa w przygotowaniu Terms of Reference lub ich podpisania, dokument ten przekazywany jest sądowi do zaakceptowania, po czym procedura arbitrażowa może być kontynuowana.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK