| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Gdy administracja się spóźnia
 
Zgodnie z przepisami k.p.a. organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, czyli te, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody znane organowi z urzędu, powinny być załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od otrzymania przez organ odwołania (art. 35 k.p.a.).
Gdyby zdarzyło się, że sprawa mimo upływu terminu nie została załatwiona, czyli organ administracji nie wydał żadnego rozstrzygnięcia, urzędnik prowadzący postępowanie obowiązany jest poinformować stronę o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie i o przyczynach tego. Powinien też wskazać nowy termin dla załatwienia sprawy.
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w przepisach lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia (które to organy precyzuje art. 17 k.p.a.). Organ wyższego stopnia, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby, także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości (art. 37 k.p.a.).
Gdyby takie postępowanie w dalszym ciągu nie odniosło pożądanego skutku, strona może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organów, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia, albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.
W przypadku skierowania skargi do sądu może on:
- orzec w sprawie co do istoty na podstawie stanu faktycznego i prawnego przedstawionego w skardze, jeżeli nie budzi on uzasadnionych wątpliwości, a organ w wyznaczonym terminie nie nadeśle odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy,
- uwzględnić skargę i zobowiązać organ do wydania decyzji, postanowienia lub wykonania innych czynności,
- nałożyć grzywnę na organ, który nie wypełnił powyższego orzeczenia sądowego lub zastosować inny, przysługujący mu środek przymusu.
W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.
Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Odszkodowanie to przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu.
 

Katarzyna Pietryga
 

Gazeta Prawna Nr 61/2007 [Dodatek: Tygodnik Prawa Gospodarczego]
z dnia 2007-03-27

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK