| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zmiany procedury cywilnej ważne w sprawach gospodarczych

Zmiany procedury cywilnej ważne w sprawach gospodarczych

Większe zdyscyplinowanie stron i ich pełnomocników w postępowaniu przed sądami gospodarczymi przewidują znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które zaczynają obowiązywać 20 marca 2007 r.

Jak uniknąć braków
 
Sporządzając pozew w sprawie gospodarczej, należy oznaczyć w nim sąd, do którego jest skierowany, oraz strony, podać imiona, nazwiska albo nazwę stron, a także wskazać przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników.
Organ osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej musi już w momencie dokonywania pierwszej czynności procesowej wykazać swoje umocowanie odpowiednim dokumentem. Najczęściej jest nim odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Gdyby zaś pozew wnosił pełnomocnik strony, to powinien dołączyć do niego pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.
Pismo należy oznaczyć, czyli zatytułować je np. „pozew o zapłatę”. Obowiązkowym elementem pisma procesowego jest osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych w nim okoliczności. Pismo powinna podpisać strona albo jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Należy w nim też wymienić załączniki.
Pozew, który jest pierwszym pismem w sprawie, powinien zawierać informacje o miejscu zamieszkania lub o siedzibie strony oraz oznaczać przedmiot sporu. Kolejne pisma w sprawie powinny powoływać się na sygnaturę akt.
Najważniejszym żądaniem pozwu jest dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie okoliczności faktycznych, które je uzasadniają.
W sprawach gospodarczych obowiązki procesowe przedsiębiorców zgłaszających fakty i dowody zostały przez ustawodawcę określone w sposób bardziej rygorystyczny niż w innych sprawach cywilnych.
W sprawie gospodarczej w pozwie powód ma obowiązek podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Jeśli tego nie zrobi, utraci prawo do powoływania tych twierdzeń i dowodów później, już w toku postępowania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy powołanie twierdzeń i dowodów w pozwie nie było możliwe bądź powód wykaże, że potrzeba ich powołania wynikła później. W takim wypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny zostać powołane w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe, lub wynikła potrzeba powołania ich (art. 47912 par. 1 zd. 2).
Do pozwu powód powinien również dołączyć odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań (art. 47912 par. 2). Ustawodawca wprowadził ten przepis po to, by przedsiębiorcy starali się rozwiązywać spory przede wszystkim w drodze negocjacji. Dlatego zanim przedsiębiorca zdecyduje się wszcząć proces przed sądem gospodarczym, powinien rozpocząć negocjacje z tym, którego zamierza pozwać. W dodatku powinien prowadzić je na piśmie, by w ten sposób uzyskać dowody, które następnie mógłby dołączyć do pozwu.
Gdyby przedsiębiorca nie złożył odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia lub wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą, to od 20 marca 2007 r. przewodniczący sądu uznaje, że pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych i zwraca je stronie bez wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia. W tym przypadku rozpoczyna się cała procedura przewidziana w art. 4798a. Warto tylko przypomnieć, że w takim przypadku przedsiębiorca, który prowadzi sprawę sam, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika może ponownie wnieść pozew, który będzie wywoływał skutki prawne od daty pierwotnego wniesienia. Takiej możliwości nie będzie miała strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.
Przed 20 marca 2007 r. powód nie ma obowiązku dołączać do pozwu dowodu doręczenia pozwanemu, albo wysłania przesyłką poleconą pozwanemu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania. Musiał jedynie złożyć odpis oświadczenia stanowiska pozwanego. Mógł, choć nie musiał złożyć informacje o ewentualnie podjętych rokowaniach z pozwanym albo odpisy pism potwierdzające podejmowanie prób wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Powód nie musiał jednak udowadniać, że jakiekolwiek rokowania z pozwanym prowadził.
Niezależnie od wyniku sprawy sąd może jednak obciążyć kosztami procesu w całości lub w części stronę, która nie dołączyła do pozwu odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą, bądź nie dołączyła odpisów pism świadczących o tym, że podjęła rokowania dla wyjaśnienia spornych kwestii. Taką decyzję w sprawie obciążenia kosztami sąd podejmie, gdy strona przez zaniechanie wykonania tych czynności przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy albo do wadliwego określenia jej zakresu. Uprawnia go do tego nowy przepis art. 47912 par. 4 k.p.c.
WAŻNE
COFNIĘCIE POZWU
Można cofnąć pozew, zrzec się roszczenia albo ograniczyć je. Sąd może jednak takie cofnięcie, ograniczenie albo zrzeczenie uznać za niedopuszczalne, gdy:
- okoliczności sprawy wskazują, że czynności te są wynikiem niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję lub samodzielność przedsiębiorców,
- wymaga tego ochrona produkcji należytej jakości.
WAŻNE
GDY POWÓD NIE DOŁĄCZY ODPISU REKLAMACJI
- Sąd zwraca pozew - gdy powód nie dołącza odpisu reklamacji i nie odnosi się do tej okoliczności w uzasadnieniu pozwu.
- Sąd odrzuca pozew - gdy powód nie dołącza odpisu reklamacji, a z pozwu wynika, że postępowanie reklamacyjne nie było prowadzone, natomiast od przeprowadzenia go zależało, czy droga sądowa jest dopuszczalna.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK