| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Krajowe sądy polubowne

Krajowe sądy polubowne

Sądownictwo polubowne, czyli arbitraż, jest skutecznym i często tańszym niż postępowanie przed sądami państwowymi sposobem rozstrzygania sporów gospodarczych. Przedsiębiorcy jednak stosunkowo rzadko korzystają z takiej możliwości, ponieważ przeważnie mało o niej wiedzą.

Właściwość sądu
 
Sąd polubowny może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny. Nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu.
Zapis mówiący, że sąd polubowny może orzekać o swojej właściwości, można rozumieć jak potwierdzenie dopuszczalności podejmowania przez sąd polubowny rozstrzygnięcia sporu, ale tylko w wyniku podniesienia zarzutu oraz jako upoważnienie do rozstrzygania o własnej właściwości również z urzędu. Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje bowiem wprost obowiązku badania przez sąd polubowny swojej właściwości ani badania istnienia, ważności i skuteczności zapisu na sąd polubowny z urzędu. Są to oczywiście przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego, jednakże ryzyko z tym związane spoczywa przede wszystkim na samych stronach.
Zarzut braku właściwości sądu polubownego może być podniesiony nie później niż w odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez strony, chyba że przed upływem terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła znać podstawy takiego zarzutu, albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu. W obu wypadkach sąd polubowny może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione.
 
Zasady proceduralne
 
W postępowaniu przed sądem polubownym strony powinny być traktowane jednakowo. Każda ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.
Strony mają prawo uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym. Mogą odwołać się do określonego systemu prawa procesowego, przyjąć regulamin wybranego stałego sądu polubownego lub zdecydować się na regulamin wzorcowy dla arbitrażu ad hoc. Ta autonomia nie jest jednak nieograniczona i jest możliwa, gdy przepis ustawy nie stanowi inaczej. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Co do zasady - sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem powszechnym.
Jeśli zaś strony nie uzgodniły inaczej, sąd polubowny niezależnie od ustalonego miejsca postępowania może wyznaczyć posiedzenie w każdym miejscu, jakie uzna za stosowne dla odbycia narady arbitrów albo dla przeprowadzenia dowodów.
 
Czas rozprawy
 
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się w dniu, w którym pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania sprawy w postępowaniu przed sądem polubownym, czyli wezwanie na arbitraż. Wezwanie takie powinno dokładnie określać strony i przedmiot sporu oraz wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być prowadzone. Musi także zawierać wyznaczenie arbitra, o ile należy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż.
Strony mają prawo do uzgodnienia języka lub języków, w których będzie prowadzone postępowanie. W braku takiego uzgodnienia o języku lub językach postępowania decyduje sąd polubowny. Uzgodnienie stron lub decyzja sądu polubownego, jeżeli nie postanowiono w nich inaczej, mają zastosowanie do wszystkich oświadczeń pisemnych stron, rozprawy oraz orzeczeń i zawiadomień sądu polubownego. Sąd polubowny może zarządzić, by do każdego dokumentu było dołączone jego tłumaczenie na język lub języki uzgodnione przez strony lub określone przez ten sąd.
W terminie uzgodnionym przez strony, lub jeśli strony nie postanowiły inaczej, w terminie wyznaczonym przez sąd polubowny powód powinien wnieść pozew. Pozwany może złożyć odpowiedź. Do pozwu i odpowiedzi na pozew strony mogą dołączyć dokumenty, które uznają za stosowne.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK