| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Postępowanie w sprawie gospodarczej przed sądem powszechnym

Postępowanie w sprawie gospodarczej przed sądem powszechnym

Spory między przedsiębiorcami nierzadko znajdują finał w sądzie. Żeby więc skutecznie i możliwie szybko egzekwować swoje prawa, warto znać podstawowe zasady procedury cywilnej. Znajomość przepisów pozwala wybrać najkorzystniejszy tryb dochodzenia roszczeń i pomaga uniknąć błędów, które mogą niepotrzebnie wydłużyć postępowanie, a nawet przekreślić szansę na wygranie sprawy.

Przygotowanie pozwu
 
Pozew może być wnoszony w formie pisma procesowego lub na formularzu (w przypadkach wskazanych w ustawie).
Wniesienie do sądu pozwu powoduje wszczęcie postępowania. Żeby to nastąpiło, pozew musi być prawidłowo sporządzony i opłacony.
Zgodnie z art. 187 par. 1 k.p.c. powinien on spełniać warunki stawiane pismu procesowemu (art. 126 par. 1 k.p.c.).
7 KONIECZNYCH INFORMACJI W POZWIE
1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (np.: Sąd Rejonowy w Radomiu - X Wydział Gospodarczy);
2. oznaczenie stron (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej określenie jej statusu prawnego, kiedy zaś idzie o spółki cywilne - wskazanie imion, nazwisk i adresów zamieszkania wszystkich wspólników);
3. oznaczenie rodzaju pisma (pozew);
4. dokładne określenie żądania;
5. w sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu lub oznaczenie wartości kwoty pieniężnej;
6. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
7. wymienienie załączników.
Pozew może zawierać też wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności o:
- wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
- dokonanie oględzin;
- polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin;
- zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.
Pozew - jak każde inne pismo procesowe - powinien być podpisany przez powoda (osoby uprawnione do reprezentowana danego podmiotu) lub pełnomocnika (jeśli został ustanowiony). Dołącza się do niego pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) oraz odpis z właściwego rejestru, pozwalający na ustalenie, że osoby, które podpisały pozew (lub pełnomocnictwo) są faktycznie upoważnione do reprezentowania danego podmiotu.
Do pozwu należy również dołączyć jego odpisy wraz z załącznikami dla wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu.
Załącznikami powinny być wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie długu, czyli faktury, rachunki, umowy, dowody wydania towaru, wszelkie porozumienia co do spłaty długu itp. Dołącza się je w oryginale. Można też złożyć odpisy tych dokumentów, jeśli ich zgodność z oryginałem poświadczy notariusz. Poświadczyć może też adwokat lub radca prawny - o ile został wyznaczony do prowadzenia sprawy.
Weksel, czek i wyciąg z ksiąg bankowych muszą być zawsze złożone w oryginale.
W sprawach gospodarczych należy również dołączyć odpis wezwania dłużnika do dobrowolnego spełnienia żądania.
Bardzo ważne jest, by w pozwie podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na poparcie żądania, i to pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że powód wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK