| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rejestracja znaków towarowych i ich ochrona

Rejestracja znaków towarowych i ich ochrona

Znaki towarowe są ważną częścią majątku przedsiębiorcy. Pozwalają też budować renomę przedsiębiorstwa. Dlatego nawet właściciele małych firm powinni zastanowić się, czy nie opłaca im się zainwestować w ochronę wartości, na które często pracowali latami, a które niezarejestrowane w Warszawie i w Alicante mogą być prawie bezkarnie używane przez konkurentów polskich lub zagranicznych.

Czas ochrony
 
Zgodnie z art. 153 ust. 2 p.w.p. trwanie prawa ochronnego jest ograniczone i wynosi 10 lat od zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Wprawdzie decyzja o rejestracji ma charakter konstytutywny, lecz skutki rozciągają się na okres przed jej wydaniem, a po złożeniu wniosku o rejestrację. Możliwie jest również przedłużenie uprawnienia na kolejne okresy dziesięcioletnie, po złożeniu stosownego wniosku przed upływem terminu wygaśnięcia prawa, jednak nie wcześniej niż na rok przed końcem ochrony. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku po upływie okresu ochronnego - w terminie sześciu miesięcy po wygaśnięciu prawa. Wówczas należy się jednak liczyć z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.
 
Prawo majątkowe
 
Prawo ochronne ma charakter majątkowy. Jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Może być obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, czyli użytkowaniem, względnie zastawem. Umowa o przeniesieniu prawa ochronnego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przeniesienie jest skuteczne dopiero z chwilą wpisu do rejestru, przy czym, choć prawo ochronne należy do przedsiębiorstwa (art. 551 kodeksu cywilnego), to jednak może być zbyte przez przedsiębiorcę bez pozostałych składników przedsiębiorstwa. Tym samym może występować w obrocie samodzielnie. Prawo ochronne może być również przedmiotem umowy licencyjnej. Zgodnie z art. 163 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Umowa taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega wpisowi do rejestru na wniosek uprawnionego. Używanie znaku towarowego przez licencjobiorcę korzysta z ochrony na równi z uprawnionym z prawa ochronnego, o ile umowa licencji nie stanowi inaczej. Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego przez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.
 
Wspólne prawo ochronne
 
Możliwa jest rejestracja znaku towarowego na rzecz kilku przedsiębiorców. Powstaje wówczas wspólne prawo ochronne. Współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może - bez zgody pozostałych współuprawnionych - używać znaku towarowego we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego. W przypadkach nieuregulowanych w prawie własności przemysłowej lub w umowie o wspólności prawa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o wspólności w częściach ułamkowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że do ważności umowy o przeniesienie udziału we wspólnym prawie ochronnym jest potrzebna zgoda wszystkich współuprawnionych.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK