| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - przewodnik dla przedsiębiorcy

Nowe prawo w nowym roku - przewodnik dla przedsiębiorcy

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2007 r., nałożyły dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niektórych branżach - np. w dziedzinie recyklingu starych samochodów. Firmy uzyskały też nowe prawa - m.in. dostęp przez internet do niektórych danych swoich kontrahentów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na początku jednak niewiele podmiotów będzie z niego korzystało, ponieważ małe i średnie firmy najczęściej nie mają bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nie została uregulowana ważna dla przedsiębiorców kwestia - tzw. jednego okienka do rejestracji.

Prawo jazdy z ograniczeniami

 

Ustawa z 17 listopada 2006 r. wprowadziła istotne zmiany do prawa o ruchu drogowym. Prawo jazdy będzie mogło zawierać wymagania lub ograniczenia.
Ograniczenia mogą wynikać m.in. ze stanu zdrowia kierowcy lub z jego możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Mogą dotyczyć np. korekty lub ochrony wzroku, korekty słuchu, protezy lub szyny ortopedycznej, terminu ważności prawa jazdy, możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu, dodatkowego oznakowania samochodu.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 235, poz. 1701).

 

Certyfikat bezpieczeństwa

 

Żeby przewoźnik kolejowy mógł uzyskać certyfikat bezpieczeństwa, powinien złożyć wniosek do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Musi przesłać go za pośrednictwem poczty lub złożyć za pokwitowaniem bezpośrednio w Urzędzie Transportu Kolejowego. Przedsiębiorca opisuje w nim system zarządzania bezpieczeństwem, który sam utworzył, oraz dołącza dokumenty.
Przewoźnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA do wniosku musi dołączyć m.in. odpis z właściwego rejestru przedsiębiorstw czy przedsiębiorców, kopię licencji i kopię umowy z zarządcą infrastruktury na dostęp do sieci kolejowej z określeniem tras pociągów, na których będzie prowadził działalność gospodarczą, a także polisę ubezpieczeniową lub certyfikat stwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją pociągów, przewozem osób i rzeczy.
Wszystkie wnioski i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Zamiast nich przedsiębiorca może przedstawić uwierzytelnione tłumaczenia.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie ministra transportu z 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa (Dz.U. nr 230, poz. 1682).

 

System oceny zgodności

 

Nowela z 15 grudnia 2006 r. do ustawy o systemie oceny zgodności (nieopublikowana w Dzienniku Ustaw do chwili zamknięcia tego numeru Tygodnika Prawa Gospodarczego) wprowadziła definicję systemu kontroli wyrobów. System ten będzie powodował sprawdzanie, czy wyroby spełniają zasadnicze i inne wymagania, oraz będzie prowadzone postępowanie kończące się oceną, czy do obrotu lub do użytku wprowadzone są wyroby zgodne z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.
Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku będą podlegały ocenie zgodności z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który potwierdził zgodność wyrobu lub procesu z zasadniczymi wymaganiami, powinien wystawić deklarację zgodności, jeżeli procedura oceny ją przewiduje. Umieszcza też oznakowanie zgodności.
Gdyby deklaracja zgodności została sporządzona w obcym języku, producent i jego upoważniony przedstawiciel albo importer powinien przetłumaczyć ją na polski, skoro wyrób został przeznaczony do używania lub do dystrybucji w Polsce.
O ile wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań albo nie została w stosunku do niego zastosowana właściwa procedura oceny zgodności, to nie wolno na nim umieszczać oznakowania zgodności ani podobnych znaków, które mogą wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta albo dystrybutora tego wyrobu. Nie wolno też wprowadzać do obrotu wyrobów bez oznaczenia zgodności, jeśli powinien mieć takie oznakowania.
Na producentów oraz ich upoważnionych przedstawicieli został nałożony obowiązek przechowywania przez 10 lat wyników dokonanej oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. Okres ten biegnie od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu, którego dokumentacja dotyczy.
Uprawnienia do kontrolowania, czy wyroby spełniają zasadnicze lub inne wymagania, otrzymali: wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, inspektorzy pracy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, organy nadzoru budowlanego, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy urzędów morskich oraz główny inspektor transportu drogowego. Przyznano im również prawo prowadzenia postępowania, gdy do obrotu zostały wprowadzone wyroby niezgodne z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Jednakże zamiast wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej do prowadzenia takiego postępowania został upoważniony główny inspektor inspekcji handlowej.
Gdyby podczas kontroli stwierdzono, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, organ kontroli będzie mógł wydać decyzję zakazującą dalszego przekazywania go użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi. Zakaz ten będzie wydawany na nie dłużej niż 2 miesiące. Organ prowadzący postępowanie będzie miał prawo wydać postanowienie wyznaczające stronie termin na usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami albo nawet o wycofaniu rzeczy z obrotu lub z użytku.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK