| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Spółdzielnia obok spółek osobowych i kapitałowych jest dogodną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest ona zgrupowaniem kapitału, jak np. kapitałowe spółki handlowe, lecz ludzi. Osiąganie zysku nie stanowi dla tego przedsiębiorcy celu samego w sobie, a jest jedynie środkiem do realizacji innych celów, np. zapewnienia pracy członkom spółdzielni. Każdemu członkowi spółdzielni, bez względu na wielkość wniesionych udziałów, przysługuje tylko jeden głos.

Zawartość statutu
 
Statut spółdzielni musi określać:
• oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;
• przedmiot działalności spółdzielni oraz czas jej trwania, o ile założono ją na czas określony;
• wysokość wpisowego oraz wysokość i liczbę udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;
• prawa i obowiązki członków;
• zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
• zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
• zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
• zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
Statut spółdzielni powinien określać:
• do czyich kompetencji należy wybór organów spółdzielni – walnego zgromadzenia czy komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób,
• prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych w stosunku do członkostwa w spółdzielni.
• zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni,
• tryb zwoływania posiedzeń rady nadzorczej i zarządu oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy lub regulaminy tych organów,
• sposób i termin zwrotu wpłat dokonanych na udziały,
• przyczyny wykreślenia członka,
• przyczyny wykluczenia członka,
• skład i liczbę członków zarządu,
• kadencję rady nadzorczej,
• organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków,
• termin i okres wypowiedzenia członkostwa.
Statut może określać:
• wypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności,
• wnoszenie przez członków wkładów na własność spółdzielni lub do korzystania przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego; w takim wypadku statut powinien określać charakter i zakres przysługującego spółdzielni prawa do wkładów, wysokość wkładów oraz ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, terminy ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w innych wypadkach przewidzianych w statucie,
• w razie gdy liczba członków przekroczy tę, która została określona w statucie, że walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli; wówczas statut powinien zawierać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa,
• że w sprawach określonych w statucie, między członkiem a spółdzielnią, członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu spółdzielni do innego, wskazanego w statucie organu spółdzielni (w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym); w tym wypadku statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania,
• możliwość powołania także innych organów niż walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd, składających się z członków spółdzielni; w takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków,
• konkretne uprawnienia przysługujące radzie,
• przekazanie do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowania uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach (w takich wypadkach statut może przyjąć dla rady nazwę komisji rewizyjnej),
• że rada wybiera swoje prezydium, mające organizować pracę rady,
• że zarząd udziela pełnomocnictw po uzyskaniu uprzedniej zgody rady,
• że zarząd będzie jednoosobowy (będzie się składał z prezesa),
• zasadę obliczania zwykłej większości.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK