| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Weksel w obrocie gospodarczym

Weksel w obrocie gospodarczym

Weksle mogą być wykorzystywane nie tylko jako środek płatniczy, lecz także jako wygodne zabezpieczenie roszczeń. Z jednej strony bowiem nie powodują zamrożenia pieniędzy dłużnika, a z drugiej wierzyciel, który uzyskał weksel, w każdym momencie może domagać się zapłaty wymienionej w nim kwoty.

Poręczenie wekslowe
 
Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że mimo otrzymania weksla, jego wystawca lub trasat nie ureguluje zobowiązania, chociażby ze względu na brak pieniędzy. Przedsiębiorcy, którzy obawiają się takiej sytuacji, mogą dodatkowo zabezpieczyć zapłatę weksla poręczeniem wekslowym (avalem). Wiadomo, że im więcej jest osób zobowiązanych do zapłaty, tym lepiej dla wierzyciela. Poręczenie wekslowe jest korzystniejsze od zwykłego poręczenia z kodeksu cywilnego, ponieważ poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył, czyli tak jakby sam wystawił weksel. Może ono być zawarte na każdym rodzaju weksla – zarówno własnym, jak i trasowanym, zupełnym i in blanco.
Poręczyciel może poręczyć albo do wysokości kwoty określonej w poręczeniu (np. umieszczając wzmiankę poręczam do kwoty 5000 zł), albo za całą sumę wekslową. Jego odpowiedzialność zawsze jednak ogranicza się tylko do tej sumy wekslowej, która widniała na wekslu w chwili składania poręczenia. Tak więc wszyscy dłużnicy wekslowi zobowiązani są solidarnie, ale każdy z nich ponosi odpowiedzialność w granicach swojego indywidualnego zobowiązania. Poręczyciel, który spełnił świadczenie z weksla, może w całości dochodzić roszczenia zwrotnego, lecz tylko wobec osób przed nim na wekslu podpisanych.
Poręczyciele wekslowi muszą również pamiętać o samoistnym charakterze weksla. Będą bowiem zobowiązani z weksla nawet wówczas, gdy zobowiązanie za które poręczyli okaże się nieważne. I to bez względu na przyczynę tej nieważności (oczywiście nie dotyczy to nieważności weksla).
Poręczycielem wekslowym może być każdy, kto ma zdolność do wystawiania weksli, czyli osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz niektóre podmioty nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność wekslową, np. osobowe spółki handlowe.
Dopuszczalne jest także udzielenie poręczenia przez kilka osób wspólnie. Wówczas ich odpowiedzialność będzie solidarna. Poręczenie wekslowe może być udzielone tylko na wekslu lub na jego przedłużku. Odbywa się przez napisanie na wekslu wyrazu poręczam albo innego równoznacznego (np. per aval ręczę aval). Sam podpis na wekslu uważa się także za poręczenie, ale tylko wówczas, gdy jest złożony na przedniej stronie weksla i nie jest to podpis wystawcy albo trasata. Jeśli poręczenie składane jest na odwrotnej stronie weksla lub na przedłużku, należy podpis poprzedzić odpowiednią klauzulą poręczeniową.
Poręczenia wekslowego nie można ograniczyć czasowo.
 
Przenoszenie weksla
 
Weksel może być przedmiotem obrotu. I to bez względu na to, czy jest to weksel zupełny, czy in blanco. Można wyróżnić trzy sposoby przenoszenia weksla wraz z prawami wynikającymi z niego:
• przez indos (żyro),
• przez przelew (cesję),
• przez samo wręczenie.
Pierwszy sposób normuje prawo wekslowe. Dwa pozostałe podlegają przepisom kodeksu cywilnego.
Zasadą jest, że każdy weksel można przenieść przez indos. Indos jest pisemnym oświadczeniem stwierdzającym przeniesienie praw z weksla na inną osobę. Ten kto przenosi prawa z weksla zwany jest indosantem, a ten, na czyją rzecz przenoszony jest weksel – indosatariuszem. Pierwszym indosantem może być tylko remitent. Indos obejmuje oświadczenie indosanta ustępuję na zlecenie pana (pani)... Dobrze jest też postawić datę. Indos powinien być napisany na wekslu lub na przedłużku i podpisany przez indosanta.
Ze względu na formę można wyróżnić następujące rodzaje indosu:
1. imienny (zupełny), zawierający nazwisko lub firmę indosatariusza, np. ustępuję na zlecenie Adama Nowaka, Warszawa, (… data), własnoręczny podpis,
2. in blanco, który nie wymienia osoby indosatariusza i ogranicza się tylko do podpisu indosanta Adam Nowak, Warszawa, (... data). Indos in blanco jest ważny tylko, gdy znajduje się na odwrocie weksla lub przedłużku,
3. na okaziciela, w którym zamiast nazwiska indosatariusza zostało umieszczone wyrażenie na okaziciela, a więc ustępuję na zlecenie okaziciela, Warszawa, (… data), podpis. Jest on równoznaczny z indosem in blanco.
Przez indos przechodzą na nabywcę (indosatariusza) wszystkie prawa z weksla.
Przeniesienie weksla na drodze cesji, jest w praktyce stosowane do weksli opatrzonych klauzulą nie na zlecenie. Wyłącza ona bowiem możliwość indosowania. Może to nastąpić na w drodze przelewu wierzytelności z zachowaniem warunków określonych w przepisach art. 509 – 518 kodeksu cywilnego. Chodzi o umowę w formie pisemnej i o wydanie weksla nabywcy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK