| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy

Swoje roszczenie wierzyciel może zabezpieczyć, ustanawiając zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, należących do dłużnika. Pozwoli mu to wyegzekwować roszczenie z tej rzeczy lub z prawa majątkowego, nawet wówczas, gdy ich właścicielem nie będzie już dłużnik.

Jak sporządzić umowę zastawniczą
 
Aby umowa zastawnicza była ważna, powinna zostać sporządzona na piśmie. Nie można jej zawrzeć w formie ustnej. Powinna określać:
• datę zawarcia umowy,
• dane zastawnika: imię, nazwisko albo nazwę, adres, albo siedzibę i adres oraz numer, pod którym zastawnik jest wpisany do określonego rejestru, np. do Krajowego Rejestru Sądowego,
• dane zastawcy: imię, nazwisko albo nazwę, miejsce oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres,
• dane tzw. osoby trzeciej. Podaje się je jedynie wówczas, gdy zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzeczy należącej do innej osoby niż dłużnik. Tzw. osoba trzecia powinna wyrazić zgodę na to, że rzecz stanowiąca jej wartość zostaje obciążona zastawem rejestrowym. Jeżeli podpisze umowę zastawniczą, to wówczas domniemuje się, że wyraziła taką zgodę,
• wysokość wierzytelności oraz wskazanie, z czego ona wynika,
• datę zawarcia umowy, z której wynika, że wierzytelność istnieje,
• szczegółowe określenie przedmiotu zastawu,
• wartość przedmiotu, na którym został ustanowiony zastaw rejestrowy.
Oprócz wymienionych tutaj podstawowych elementów umowy zastawniczej, które nie mogą zostać pominięte w żadnej właściwie sporządzonej umowie, strony mogą wprowadzić do niej jeszcze inne dodatkowe. Strony mogą więc zamieścić w niej jeszcze takie postanowienia szczególne, które na przykład wskazują, u kogo będzie pozostawiony przedmiot zastawu, sposób dochodzenia należności z rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym, która strona powinna złożyć wniosek o wpis do rejestru umowy, zobowiązują zastawcę, który jest właścicielem samochodu obciążonego zastawem rejestrowym do ujawnienia tego faktu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Zarówno postanowienia podstawowe, jak i szczególne zawarte w umowie są bardzo istotne dla obu stron, ponieważ zabezpieczają ich interesy. W dodatku jeżeli umowa będzie przejrzysta i nie będzie budziła wątpliwości, to szybciej zostanie zarejestrowana w rejestrze zastawów. W dodatku zawarte w niej postanowienia muszą być zrozumiałe, aby wówczas, gdy już dojdzie do egzekucji zadłużenia, nie pojawiły się wątpliwości na przykład ze wskazaniem, która konkretnie rzecz lub prawo zostały objęte zastawem rejestrowym. Wystąpienie takich wątpliwości może poważnie utrudnić prowadzenie egzekucji długu.
Nieprecyzyjne określenie rzeczy obciążonej zastawem może spowodować trudności z wpisaniem tego zastawu do rejestru.
Jeżeli w umowie nie zostanie określony inny sposób niż postępowanie egzekucyjne, dochodzenia roszczenia z rzeczy objętej zastawem, to wierzyciel nie będzie mógł z niego skorzystać.
 
Umowa zastawnicza w rejestrze
 
Umowa zastawnicza dołączona jest do wniosku o wpis do rejestru zastawów. Oprócz niej dołącza się również oryginały wszystkich dokumentów – jeżeli składający nimi dysponuje – na potwierdzenie, że zastaw rejestrowy został ustanowiony oraz że zastawnik jest podmiotem gospodarczym. Wniosek składa się na urzędowym formularzu: należy go opłacić. Nieopłacony zostaje zwrócony.
Wzory urzędowych formularzy określił minister sprawiedliwości. Można je otrzymać bezpłatnie w sądzie gospodarczym lub ściągnąć z internetu ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.
Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Wpisu do rejestru dokonuje ten sąd, w którym znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy. Następnie ten sam sąd dokonuje dalszych wpisów dotyczących tego samego zastawu.
Rejestr zastawów jest jawny. Oznacza to, że każdy może zapoznać się z informacjami, które są w nim zawarte, i żądać wydania odpisów z rejestru. Na przykład: odpisu stanowiącego dowód wpisu, albo zaświadczenia o braku wpisu zastawcy, lub zastawcy i przedmiotu zastawu. Za wydanie odpisu i zaświadczenia należy zapłacić.
Wpisując zastaw rejestrowy podaje się między innymi: datę złożenia wniosku, imię i nazwisko (albo nazwę) zastawcy, jego adres i numer identyfikacyjny. Jeżeli dłużnik nie jest zastawcą, to dodatkowo jeszcze podaje się jego dane. Oznacza się, również przedmiot zastawu rejestrowego, wskazuje się, jaka kwota wierzytelności została w ten sposób zabezpieczona. Wpis obejmuje również określony umową zastawniczą sposób zaspokojenia zastawnika. Wpisu zastawu do rejestru sąd dokonuje, pod warunkiem że umowa jest zgodna z przepisami, a wniosek został złożony w terminie. Niezwłocznie po wydaniu postanowienia przez sąd o wpisie do rejestru wprowadzane są dane zawarte w postanowieniu sądu. Gdyby wniosek dotyczył wykreślenia zastawu z rejestru, to wówczas następuje to dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
Strona może zaskarżyć postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów, wnosząc apelację. Natomiast na postanowienia sądu niedotyczące wpisu przysługuje jej zażalenie.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK