| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy

Swoje roszczenie wierzyciel może zabezpieczyć, ustanawiając zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, należących do dłużnika. Pozwoli mu to wyegzekwować roszczenie z tej rzeczy lub z prawa majątkowego, nawet wówczas, gdy ich właścicielem nie będzie już dłużnik.

Sprzedaż rzeczy obciążonej
 
Rzecz obciążona zastawem nie może zostać sprzedana, wówczas gdy w umowie o ustanowienie zastawu zostało zrobione zastrzeżenie w sprawie zakazu takiego zbycia. Chodzi o zawarte w umowie zobowiązanie zastawcy względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Gdyby jednak wbrew zastrzeżeniu zawarł transakcję, to zbycie lub obciążenie jest ważne wówczas, gdy nabywca, albo osoba, na rzecz której dokonano obciążenia, nie wiedziała o nim w chwili zawarcia umowy, albo nie mogła się o nim dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.
Jednakże w razie takiej transakcji zastawnik ma prawo domagać się natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności, która została zabezpieczona tym zastawem.
Natomiast zastaw rejestrowy wygasa, wówczas gdy przedmiot zastawu został zbyty, a nabywca nie wiedział o istnieniu zastawu w chwili wydania rzeczy, albo przejścia na niego prawa obciążonego zastawem rejestrowym. Zastaw wygasa również, wówczas gdy w takiej sytuacji nabywca przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu tego zastawu. Oprócz tych sytuacji, zbycie przedmiotu zastawu powoduje wygaśnięcie zastawów, gdy rzecz obciążona zastawem, zaliczana do zbywalnych zwykle w zakresie działalności gospodarczej zastawcy, została wydana nabywcy. Wyjątek od tej zasady ma miejsce wówczas, gdy ktoś ją nabył w celu pokrzywdzenia zastawnika.
Wierzyciel, który zabezpieczył swoje roszczenie zastawem rejestrowym wpisanym do rejestru zastawów, który prowadzi sąd rejestrowy, ma znacznie lepszą pozycję jako wierzyciel. Umowa zastawnicza powoduje, że jego wierzytelność zostanie zaspokojona z przedmiotu, który został obciążony zastawem rejestrowym, i będzie jej wówczas przysługiwało pierwszeństwo przed innymi wierzytelnościami, czyli przed takimi, które nie zostały w jakiś sposób zabezpieczone.
 
Lepsza pozycja wierzyciela
 
Może się zdarzyć, że zastawem rejestrowym zostanie obciążona rzecz, lub prawo majątkowe, które nie stanowią własności dłużnika, lecz należą do innej osoby. W celu zabezpieczenia długu zostaje więc wówczas ustanowiony zastaw na rzeczy, która stanowi własność osoby trzeciej. Gdy dłużnik nie zapłaci i dojdzie do egzekucji roszczenia, wierzyciel będzie mógł wybrać, czy należności będzie dochodził z majątku dłużnika czy z rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym. Może się nawet zdarzyć, że wierzyciel zabezpieczony zastawem rejestrowym zaspokoi swoje roszczenia z tej rzeczy nawet przed wierzytelnościami przysługującymi skarbowi państwa. Ma to miejsce na przykład wówczas, gdy zastaw rejestrowy został ustanowiony wcześniej niż skarb państwa ujawnił, że dłużnik ma zaległości podatkowe. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych skarb państwa nie wyegzekwuje z rzeczy, na której wcześniej został ustanowiony zastaw rejestrowy.
Jednak w pewnych przypadkach wierzyciel, który wierzytelność zabezpieczył zastawem rejestrowym, nie może skorzystać z prawa pierwszeństwa przed innymi zadłużeniami. Nie ma tego pierwszeństwa przed innymi wierzytelnościami, które wynikają z kosztów egzekucyjnych, należności alimentacyjnych, należności za pracę za okres nie dłużej niż 3 miesiące, rent odszkodowawczych, na przykład z tytułu niezdolności do pracy lub utraty zdrowia albo życia, a także kosztów ostatniej choroby albo pogrzebu dłużnika.
Uprzywilejowaną pozycję w trakcie odzyskiwania należności wierzyciel, który ustanowił zastaw rejestrowy na rzeczy dłużnika, ma nawet wówczas, gdy ta rzecz zostanie sprzedana. W razie niezapłacenia w terminie długu, w dalszym ciągu będzie mógł egzekwować go z tej sprzedanej rzeczy, mimo że stanowi ona już własność innej osoby niż dłużnik.
Gdyby jednak nabywca rzeczy obciążonej zastawem nabył ją nie wiedząc o nim, to aby wierzyciel nie mógł zaspokoić roszczeń z tej rzeczy, nabywca musi udowodnić, że działał w dobrej wierze. Powinien więc wykazać, że sprawdził w rejestrze zastawów, czy kupowana rzecz nie jest obciążona zastawem rejestrowym. Rejestr zastawów jest bowiem jawny i każdy może w nim sprawdzić, czy dana rzecz nie jest obciążona zastawem rejestrowym. Za uzyskanie takiej informacji należy jednak zapłacić.
Może się bowiem zdarzyć, że wprawdzie umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego została już zawarta, ale w rejestrze wpis o ustanowienie zastawu zostanie ujawniony dopiero po pewnym czasie. Dlatego osoba, która sprawdza, czy dana rzecz nie została obciążona zastawem rejestrowym, może nie uzyskać informacji o tym, że został już złożony wniosek o wpis zastawu do rejestru i czeka on na zarejestrowanie. Natomiast w okresie między zawarciem umowy a ujawnieniem wpisu nabywca rzeczy sprawdzał rejestr zastawów.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »