| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych nie kończą się z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały czas jej istnienia wskazane w ustawie osoby lub organy obowiązane są aktualizować informacje o spółce. Wnioski do KRS nie powinny być składane w ostatniej chwili, ponieważ bywa to ryzykowne, zwłaszcza że ustawowe terminy są bardzo krótkie, a konsekwencje ich niedotrzymania poważne.

Zgłoszenie partnerskiej i komandytowej
 
W zgłoszeniu spółki partnerskiej poza standardowymi informacjami o firmie, siedzibie czy dotyczącymi partnerów, powinno się znaleźć określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w spółce, dane ewentualnych prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu (jeśli umowa spółki przewidziała ustanowienie zarządu), a także nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (art. 95 par. 2 k.s.h.).
Zgłoszenia dokonuje się na tych samych formularzach co w przypadku spółki jawnej. Poza tym do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.
Dane partnerów zgłasza się na formularzu KRS-WD.
W przypadku spółki komandytowej we wniosku o wpis zamieszcza się dodatkowo informację o tym, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem. Określa się też wysokość sumy komandytowej oraz przedmiotu wkładu każdego komandytariusza z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów, choćby częściowe.
Potrzebne formularze (poza standardowymi, tymi samymi, co przy spółce jawnej) to załącznik do wniosku KRS-WC, w którym zamieszcza się dane wspólników spółki komandytowej.
 
Rejestracja zmian
 
Zmiany danych zamieszczonych w rejestrze sądowym zgłasza się na formularzu KRS-Z1. Jeśli zmianie uległa umowa spółki, wspólnicy powinni dołączyć do wniosku także tekst jednolity tej umowy z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych modyfikacji.
W przypadku zmian dotyczących wspólników w spółce jawnej, należy użyć załącznika KRS-ZB, gdy chodzi o partnerów – formularza KRS-ZD, przy wspólnikach w spółce komandytowej – KRS-ZC.
 
Informacja o likwidacji
 
Spółki muszą zgłaszać do sądu rejestrowego otwarcie i zamknięcie likwidacji.
W przypadku zgłaszania otwarcia likwidacji spółki wraz z wnioskiem należy przekazać informacje dotyczące likwidatorów – ich imiona i nazwiska, adresy, sposób reprezentowania. Jeśli pojawią się zmiany tych danych (odwołanie likwidatora, powołanie nowych, dokooptowanie nowych do składu wcześniej wyznaczonego, zmiana adresu, zmiana zasad reprezentacji), należy to również zgłosić do rejestru. Zasady reprezentowania spółki trzeba jeszcze raz zgłosić, nawet gdyby utrzymane były dotychczasowe reguły.
Wniosek o wpis otwarcia likwidacji składa się na formularzu KRS-Z61. Wraz z nim należy złożyć formularze KRS-ZR (dane likwidatorów), KRS-ZN (odnoszący się do bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji).
Do wniosku, poza dowodami wpłat, należy dodatkowo dołączyć:
• dokument wskazujący podstawę prawną rozpoczęcia procedury likwidacyjnej (może to być np. uchwała wspólników),
• złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów (nie ma takiej potrzeby, jeżeli wszyscy wspólnicy pełnią funkcje likwidatorów).
W konsekwencji zgłoszenia danych powinno dojść do uzupełnienia firmy dodatkiem „w likwidacji”, choć nie podlega on rejestracji.
Po zakończeniu likwidacji zawiadamia się sąd i składa się wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu KRS-X2. Załącznik to dowód uiszczenia opłaty. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »