| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych nie kończą się z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały czas jej istnienia wskazane w ustawie osoby lub organy obowiązane są aktualizować informacje o spółce. Wnioski do KRS nie powinny być składane w ostatniej chwili, ponieważ bywa to ryzykowne, zwłaszcza że ustawowe terminy są bardzo krótkie, a konsekwencje ich niedotrzymania poważne.

Obniżenie kapitału zakładowego w SA
 
Zarząd spółki akcyjnej zgłasza wniosek do rejestru o wpis obniżenia zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce. Wniosek taki może zostać złożony dopiero po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o planowanym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwaniu wierzycieli.
Do wniosku należy dołączyć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, dowód zatwierdzenia statutu (gdy jest to wymagane), dowody należytego wezwania wierzycieli, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw wobec zamiaru obniżenia, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.
Wniosek taki powinien być złożony na formularzu KRS-Z3.
Inne przypadki obowiązku rejestracyjnego
Prawomocny wyrok uchylający uchwałę zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia
Może się zdarzyć, że na zgromadzeniu wspólników bądź na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wspólnik lub akcjonariusz zgłosi sprzeciw, a następnie wystąpi z powództwem o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności. Jeśli sąd wskutek wniesionego powództwa wydałby wyrok uchylający lub stwierdzający nieważność tej uchwały, należy po jego uprawomocnieniu się zgłosić go do rejestru w celu dokonania wykreślenia już dokonanego wpisu na podstawie uchwały. Termin jest standardowy i wynosi 7 dni od otrzymania odpisu wyroku. Jeżeli wyrok oddaliłby powództwo, nie ma potrzeby wnosić do sądu o jakiekolwiek zmiany. Gdyby jednak zawieszono postępowanie rejestrowe (art. 249 par. 2 i art. 252 par. 2 k.s.h.), należy złożyć stosowny wniosek, żeby uchwała została wpisana do rejestru.
 
Likwidacja
 
Zarówno w spółce akcyjnej, jak i w sp. z o.o. sąd rejestrowy informuje o otwarciu, zawieszeniu i zamknięciu likwidacji (wniosek o wykreślenie spółki z rejestru). Obowiązki zawiadomienia sądu ciążą na likwidatorach.
Wniosek o zmianę wpisu w KRS w związku z otwarciem likwidacji składa się na urzędowym druku KRS-Z61. Dołącza się do niego formularz KRS-ZR (dane likwidatorów) oraz KRS-ZK w celu zmiany figurującego dotychczas w rejestrze wpisu o członkach zarządu jako osobach uprawnionych do reprezentowania spółki. Dodatkowo należy złożyć formularz KRS-ZN, na którym oznacza się bilans otwarcia likwidacji.
Inne dokumenty, które trzeba dołączyć, to decyzja będąca podstawą rozpoczęcia likwidacji (np. uchwała zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia), dowody wniesienia opłat, złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów (nie ma takiej potrzeby, gdy likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu).
Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym składa się po ogłoszeniu tego sprawozdania. Sąd rejestrowy po stwierdzeniu, że likwidacja została prawidłowo ukończona, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.
 
Zgłoszenie sprawozdania
 
Spółka akcyjna, z o.o. oraz komandytowo-akcyjna muszą składać do sądu sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za dany rok obrotowy wraz z opinią biegłego oraz uchwałami zatwierdzającymi to sprawozdanie przez właściwe organy i z uchwałą o podziale zysku lub pokryciu straty.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK