| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak bezpiecznie zawrzeć umowę

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę

Trzeba pamiętać, które postanowienia umów są istotne, a które nie, ponieważ bez tych pierwszych kontrakt niekiedy będzie nieważny, a bez rozsądnej indywidualizacji warunków może okazać się trudny w realizacji.

Sprawdź kontrahenta
 
Zanim dojdzie do podpisania umowy, przedsiębiorca musi dokładnie sprawdzić, z kim ma ją zawrzeć. Dlatego powinien zażądać od kontrahenta okazania aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, gdy stroną umowy ma być spółka handlowa. Numer z ewidencji (z określeniem miejsca rejestracji) lub numer KRS powinien zostać wpisany w umowie.
Warto pamiętać, że w rejestrze przedsiębiorców będącym częścią KRS można znaleźć nie tylko informacje o statusie prawnym podmiotu (np. rodzaju spółki), lecz również o sytuacji finansowej podmiotu i sposobie jego reprezentowania. Można się więc dowiedzieć m.in., czy spółka ma niespłacone wierzytelności i czy osoba podpisująca w jej imieniu umowę jest do tego upoważniona. Wiążąca jest też dla kontrahenta informacja z rejestru dotycząca tego, czy przedsiębiorca-kontrahent jest lub nie jest w likwidacji albo upadłości. Jeśli zaś osoba, która ma podpisać kontrakt, nie ma – zgodnie z ewidencją lub rejestrem – prawa reprezentowania kontrahenta, trzeba żądać okazania pełnomocnictwa. Zwykle potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne, tzn. wystawione do dokonania konkretnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje bowiem tylko umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem osoby fizycznej, może być reprezentowany przez prokurenta.
Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa handlowego. Nie obejmuje zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania ani zbywania czy obciążania nieruchomości. Do tego wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.
Sprawdzając kontrahenta, można również skorzystać z usług wywiadowni gospodarczej, szczególnie jeśli nie działa on w Polsce. Wywiadownie sporządzają tzw. raporty handlowe, zbierając informacje ze źródeł ogólnodostępnych (np. rejestrów sądowych, sprawozdań finansowych) i od kontrahentów sprawdzanej firmy.
I jeśli przedsiębiorca zdecydowany jest zawrzeć umowę, powinien pamiętać o dokładnym określeniu stron umowy. Należy wskazać dokładne nazwy (lub imiona i nazwiska) stron, adresy ich siedziby (zamieszkania), osoby uprawnione do reprezentacji (ze wskazaniem numeru dokumentu tożsamości), numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 
Umowa przedwstępna
 
Zdarza się, że przedsiębiorcy zależy na zawarciu kontraktu, ale potrzebuje czasu na dopełnienie formalności – np. na zaciągnięcie kredytu bankowego. Warto wówczas zawrzeć umowę przedwstępną. Musi ona określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli mówiąc potocznie – finalnej. W przypadku umowy sprzedaży istotnymi postanowieniami będą wskazanie przedmiotu sprzedaży, określenie ceny i terminu zapłaty.
WAŻNE
Umowa przedwstępna nie musi zawierać terminu, w ciągu którego powinna zostać zawarta umowa przyrzeczona. Wystarczy, jeśli strony uzgodnią ten termin w ciągu roku od daty zawarcia umowy przedwstępnej
Jeśli kontrahent uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, można od niego żądać naprawienia szkody poniesionej na skutek jej niezawarcia. Wysokość takiego odszkodowania warto zastrzec w umowie przedwstępnej i to w formie dla proponującego takie postanowienie najwygodniejszej. Stronom wolno odmiennie określić zakres odszkodowania – jedna może żądać kwoty, a druga procentu wartości umowy.
Jeśli umowa przedwstępna spełnia wymagania, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej – przede wszystkim została zawarta w formie, jaka jest wymagana dla umowy finalnej, można dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.
Warto pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od daty, w której umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeśli zaś strona zwróci się do sądu z pozwem o zawarcie umowy przyrzeczonej, a sąd oddali żądanie, to roczne przedawnienie liczy się od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK