| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Trudno o lepszy przykład fasadowej instytucji niż skarga do sądu w systemie zamówień publicznych. Nie rozstrzyga ona bowiem definitywnie sporu, a tym samym nie zapewnia uzyskania zamówienia. Warto jednak wiedzieć, jakie ma ona mimo wszystko zalety, kiedy się jest przedsiębiorcą ubiegającym się czasami o udzielenie zamówienia publicznego.

Nieważność umowy
 
Na podstawie art. 146 ust. 1 p.z.p. umowa o zamówieniach publicznych jest nieważna, gdy:
• ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wynika obowiązek publikacji ogłoszenia,
• zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu,
• zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli, o której mowa w art. 167 p.z.p.,
• zamawiający zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli,
• zamawiający wybrał ofertę z rażącym naruszeniem ustawy,
• w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania.
 
Uchylenie zakazu
 
Od zasady, mówiącej, że w odniesieniu do wielkich zamówień powyżej 20 i 10 mln euro odpowiednio dla robót oraz usług i dostaw dopiero wyrok lub postanowienie sądu okręgowego albo upływ terminu na wniesienie skargi uchyla zakaz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, gdyż do tego czasu nie mamy do czynienia z prawomocnym rozstrzygnięciem protestu, przepis art. 196 ust. 2 p.z.p. przewiduje wyjątek. Na tej podstawie zamawiający w skardze lub w odpowiedzi na skargę może wnosić o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. I sąd uwzględni wniosek na posiedzeniu niejawnym, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:
• stan postępowania o udzielenie zamówienia na to pozwala,
• zamawiający uprawdopodobni, że zaskarżone orzeczenie zespołu arbitrów w sposób rażący narusza przepisy o postępowaniu odwoławczym.
 
Postępowanie skargowe
 
Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych skróciła okres rozpoznania skargi z trzech do jednego miesiąca. W praktyce oznacza to rozstrzygnięcie skargi na pierwszym posiedzeniu sądu. Jest to jednak tylko postulat, który z rzeczywistością na razie niewiele ma wspólnego.
Wniesienie do sądu skargi inicjuje etap postępowania przygotowawczego, którego celem jest formalna kontrola środka odwoławczego. Sąd sprawdza więc, czy skarga została opłacona, czy nie zawiera braków formalnych, czy został zachowany termin. Jeżeli zawiera braki formalne uniemożliwiające nadanie jej prawidłowego biegu, albo nie jest należycie opłacona, skarżący zostaje wezwany do uzupełnienia tego, co nie zostało dopełnione pod rygorem odrzucenia skargi. Na tym etapie sąd na posiedzeniu niejawnym może postanowieniem odrzucić skargę wniesioną po terminie, lub której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Ta, która spełnia wszystkie wymagania, podlega merytorycznemu rozpoznaniu na rozprawie.
 
Przebieg rozprawy
 
Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia stan rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i wniosków zawartych w skardze. Następnie sędzia udziela głosu stronom, najpierw skarżącemu. W przypadku wielości skarg, o kolejności decyduje przewodniczący składu sądzącego w myśl reguły, że pierwszy mówi ten, którego skarga jest dalej idąca.
Sąd rozpoznaje skargę na podstawie akt postępowania odwoławczego, które obowiązany jest przekazać prezes UZP w terminie 7 dni od otrzymania jej, a także na podstawie materiału dowodowego przeprowadzonego przed sądem z urzędu lub na wniosek stron.
Na podstawie art. 390 k.p.c., jeżeli przy rozpoznawaniu skargi powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu odraczając rozpoznanie sprawy. Wiedza o tym ma pewne znaczenie na etapie rozważania racjonalności skargi, szczególnie dla stałego uczestnika postępowań, borykającego się z tym samym prawnym problemem w różnych postępowaniach. Niewątpliwie bowiem każdy głos SN w kwestii zamówień jest milowym krokiem na drodze interpretacji przepisów p.z.p.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK