| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Trudno o lepszy przykład fasadowej instytucji niż skarga do sądu w systemie zamówień publicznych. Nie rozstrzyga ona bowiem definitywnie sporu, a tym samym nie zapewnia uzyskania zamówienia. Warto jednak wiedzieć, jakie ma ona mimo wszystko zalety, kiedy się jest przedsiębiorcą ubiegającym się czasami o udzielenie zamówienia publicznego.

Terminy
 
Terminy na wniesienie skargi do sądu oraz początek ich biegu zależą od podmiotu wnoszącego skargę. Wynoszą one:
1) 21 dni od wydania orzeczenia przez zespół arbitrów – jeżeli skargę wnosi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
2) 7 dni od doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów w pozostałych wypadkach.
Inaczej niż w postępowaniu protestacyjnym i odwoławczym, w sądowym postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie zespołu arbitrów istnieje możliwość przywrócenia terminu do wniesienia skargi, gdy:
1) strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swej winy,
2) złożyła wniosek o przywrócenie terminu wraz ze skargą na orzeczenie zespołu arbitrów,
3) skarga odpowiada wszystkim wymogom formalnym i została należycie opłacona, chyba że strona została zwolniona od kosztów sadowych,
4) nie upłynął 7-dniowy termin od ustania przyczyny uchybienia terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu,
5) wnioskodawca uprawdopodobnił okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.
 
Forma
 
Przepis art. 196 ust. 1 p.z.p. określa warunki formalne skargi. Powinna ona:
1) czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc zawierać:
a) oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
b) oznaczenie rodzaju pisma,
c) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
d) wymienienie załączników,
e) miejsce zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
3) obejmować zarzuty i zwięzłe ich uzasadnienie,
4) wskazywać dowody,
5) zawierać wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Ponieważ w postępowaniu ze skargi na wyrok zespołu arbitrów stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, w orzecznictwie pojawił się problem, czy ma zastosowanie do skargi nieujęty w prawie zamówień publicznych, a wynikający z art. 368 par. 1 pkt 5 k.p.c. wymóg zaznaczenia zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. W uchwale z 23 września 2004 r. (III CZP 51/04) Sąd Najwyższy stwierdził, że skarga powinna spełniać wymagania przewidziane tylko w prawie zamówień publicznych. Chociaż stanowisko to zostało podjęte na gruncie nieobowiązującej już ustawy z 1994 roku o zamówieniach publicznych, to jednak zachowuje ono swą aktualność. Zasadność zapatrywania SN na omawiany problem wynika z tego, że uregulowanie w art. 196 p.z.p. zagadnienia formy skargi dezaktualizuje potrzebę sięgania po przepisy o apelacji. Skoro tak, to w postępowaniu ze skargi na orzeczenie arbitrów nie ma zastosowania art. 3701 k.p.c., na podstawie którego sąd musiałby zwrócić skargę w sytuacjach wyszczególnionych w tym przepisie, wniesioną przez adwokata lub radcę prawnego, jeżeli nie spełnia ona wymogów formalnych. W konsekwencji, bez względu na to, czy przedsiębiorca sam wnosi skargę czy za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego, w każdym wypadku niezachowania wymagań formalnych ma zastosowanie przepis art. 373 k.p.c. Tak więc jeśli sąd dostrzeże braki formalne, zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia skargi.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK