| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Ubiegający się o zamówienie publiczne warte ponad 60 tys. euro powinni się odwoływać, jeżeli zamawiający oddalił lub odrzucił ich protest. Jest to bowiem jeden ze środków ochrony prawnej pozwalających kontrolować przepływ publicznych pieniędzy między ich dysponentami a przedsiębiorcami.

Faza merytoryczna
 
Merytoryczne rozpoznanie odwołania następuje na rozprawie. Po otwarciu rozprawy przewodniczący zespołu arbitrów przedstawia stan sprawy z uwzględnieniem zarzutów zawartych w proteście oraz zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Następnie udziela głosu – odwołującemu się, następnie zamawiającemu. Potem następuje faza postępowania dowodowego.
 
Środki dowodowe
 
Ustawa wymienia cztery środki dowodowe. Są to dokumenty, wyjaśnienia świadków, opinie biegłych oraz zeznania stron. Wyliczenie to, zawarte w treści art. 188 ust. 3 p.z.p. jest przykładowe. Oznacza to możliwość przeprowadzenia przed zespołem arbitrów innych dowodów. Podstawowym środkiem dowodowym są dokumenty. Wynika to z zasady pisemności postępowania o zamówienie publiczne, z którą z kolei łączy się obowiązek zamawiającego dostarczenia na rozprawę oryginału dokumentacji postępowania oraz oferty. Ma to zapobiec odraczaniu rozpraw na skutek kwestionowania przez wykonawców autentyczności lub prawdziwości kserokopii z postępowania, którą zamawiający dostarcza na etapie postępowania przygotowawczego. Nie oznacza to jednak, że wyłączona jest opinia grafologa. A do jej wydania niezbędne są oryginały dokumentów.
Ustawa mówi o wyjaśnieniach świadków. Tymczasem termin ten nie jest znany w żadnym ze znanych postępowań – ani karnym, ani cywilnym, ani administracyjnym. Wyklucza to stosowanie przez analogię przepisów postępowania cywilnego o przyrzeczeniu i o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Są to instytucje zastrzeżone dla zeznań świadków, nie mają nic wspólnego z wyjaśnieniami. Powstaje zresztą problem: co świadek mógłby wyjaśniać, skoro z istoty takiego dowodu wynika, że obowiązkiem świadka jest zrelacjonowanie zdarzeń (co widział i słyszał).
Przesłuchując świadków, biegłych i strony arbitrzy nie mogą stosować środków przymusu (kar, grzywien, aresztu). Przewodniczący zespołu może jedynie upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek rozprawy, a po bezskutecznym upomnieniu nakazać jej opuszczenie sali.
 
4 kroki – postępowanie dowodowe
1) Przeprowadza się z inicjatywy stron, ale nie wyłącza to kontroli zespołu arbitrów nad prawidłowym przebiegiem postępowania, którego celem jest wszechstronne wyjaśnienie sprawy.
2) W granicach tej kontroli zespół może:
• przeprowadzić z własnej inicjatywy dowód niewskazany przez stronę;
• zobowiązać uczestników postępowania do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia;
• odmówić przeprowadzenia wnioskowanego dowodu, jeżeli: – dotyczy on okoliczności niewymagających dowodu, – został powołany jedynie dla zwłoki, – fakty będące jego przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami;
3) Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przewodniczący zespołu arbitrów ponownie udziela głosu stronom – najpierw odwołującemu się, a następnie zamawiającemu.
4) Jeżeli zespół arbitrów uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona, przewodniczący zespołu zamyka rozprawę, po czym arbitrzy udają się na niejawną naradę poprzedzającą wydanie wyroku.
 
Język rozprawy
 
Przystąpienie Polski do UE otworzyło wykonawcom z państw członkowskich nieograniczony dostęp do naszego rynku zamówień publicznych. Konieczne zatem stało się rozstrzygnięcie, w jakim języku ma toczyć się postępowanie odwoławcze z udziałem cudzoziemców. Kwestię tę reguluje szczegółowo rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań. Na podstawie jego par. 19 uczestnik niewładający językiem polskim musi stawić się na rozprawę z tłumaczem przysięgłym. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeśli zostały sporządzone w języku obcym, uczestnik postępowania, który się na nie powołuje, przedstawia tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Zasady te obowiązują niezależnie od języka, w jakim prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne (art. 9 ust. 3 p.z.p.
WAŻNE
Biegłych wyznacza się z listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK