| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Ubiegający się o zamówienie publiczne warte ponad 60 tys. euro powinni się odwoływać, jeżeli zamawiający oddalił lub odrzucił ich protest. Jest to bowiem jeden ze środków ochrony prawnej pozwalających kontrolować przepływ publicznych pieniędzy między ich dysponentami a przedsiębiorcami.

Koszty
 
W przypadku niedołączenia do odwołania dowodu uiszczenia wpisu najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, prezes urzędu wzywa odwołującego się do jego przedłożenia w terminie trzech dni od doręczenia wezwania. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie przedstawiony dowód uiszczenia wpisu, prezes urzędu zwraca odwołanie odwołującemu się na adres wskazany w środku ochrony prawnej.
Wysokość wpisu określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz.U. nr 87, poz. 608).
Na podstawie reguły wyrażonej w art. 185 ust. 2 p.z.p. wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania, na które składają się:
1) wydatki ponoszone przez urząd związane z organizacją i prowadzeniem postępowań odwoławczych, obejmujące w szczególności:
a) wynagrodzenia arbitrów i pokrycie ich uzasadnionych wydatków związanych z rozpoznaniem odwołania,
b) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,
c) koszty przeprowadzenia innych dowodów,
d) wydatki i opłaty urzędu związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami arbitrów przygotowującymi do należytego rozpatrywania odwołań.
2) uzasadnione koszty uczestników postępowania odwoławczego w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności:
a) koszty dojazdu na wyznaczone posiedzenie,
b) wynagrodzenie pełnomocnika nie wyższe niż 3600 zł.
WAŻNE
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów. Musi przy tym wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje.
Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyników, czyli faktycznie ponosi je strona, która przegrała postępowanie. Jeśli zatem odwołanie zostanie uwzględnione, koszty pokrywa zamawiający. Gdyby zaś odwołanie zostało oddalone, koszty będą opłacone z wpisu. O ile okażą się wyższe od wpisu, wykonawca będzie musiał wyrównać różnicę. Ale kiedy będą niższe, urząd zwróci nadpłatę.
WAŻNE
Przepisy ustawy nie przewidują zwolnienia odwołującego się z uiszczenia wpisu. Wyłączone jest także zmniejszenie go, rozłożenie na raty czy przedłużenie terminu zapłaty.
W razie łącznego rozpoznania kilu odwołań na jednej rozprawie, o rzeczywistych kosztach decyduje suma wszystkich kosztów podzielona przez liczbę odwołań.
WYSOKOŚĆ WPISÓW
Wysokość wpisu zależy od wartości zamówienia, jego rodzaju oraz kategorii zamawiającego.
Sektor finansów publicznych z wyłączeniem państwowych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także zamówień udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
• usługi/dostawy 10 000 zł >_ 137 000 euro >_ 20 000 zł
• roboty budowlane 20 000 zł >_ 527 8000 euro >_ 40 000 zł
• zamówienia udzielane przez innych zamawiających z wyjątkiem zamówień sektorowych
• usługi/dostawy 10 000 zł >_ 211 000 euro >_ 20 000 zł
• roboty budowlane 20 000 zł >_ 527 8000 euro >_ 40 000 zł
• zamówienia sektorowe
• usługi/dostawy 10 000 zł >_ 422 000 euro >_ 20 000 zł
• roboty budowlane 20 000 zł >_ 527 8000 euro >_ 40 000 zł
 
Czas rozpoznania
 
Prawo zamówień publicznych daje 15 dni na rozpoznanie odwołania, liczonych od doręczenia prezesowi urzędu. Inaczej niż w przypadku czasu na rozstrzygnięcie protestu – jest to termin instrukcyjny. Z jego niedochowaniem przez zespół arbitrów nie łączy się żaden skutek prawny ani procesowy mający wpływ na bieg postępowania. Termin instrukcyjny określa jedynie pewien wzorzec postępowania.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK