| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zwyczajne i walne zgromadzenia w spółkach kapitałowych

Zwyczajne i walne zgromadzenia w spółkach kapitałowych

Czerwiec to dla większości spółek kapitałowych ostatni miesiąc, w którym mogą odbyć zwyczajne zgromadzenia wspólników (w spółkach z o.o.) i zwyczajne walne zgromadzenia (w spółkach akcyjnych). Wspólnicy i akcjonariusze rozpatrują na nich i zatwierdzają sprawozdania finansowe, udzielają absolutoriów organom spółek i decydują, co stanie się z zyskiem, jeśli został osiągnięty. Błędy popełnione przy organizowaniu zgromadzeń mogą jednak doprowadzić do uchylenia uchwał.

Zwoływanie zgromadzenia
 
Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może być zwołane w różny sposób. Jest to uzależnione w dużej mierze od liczby akcjonariuszy, rodzaju akcji itp. Akcjonariusz nie powinien liczyć na to, że otrzyma pocztą zaproszenie na WZ. W większości przypadków – ze względu na specyfikę spółki akcyjnej i z reguły szeroki krąg akcjonariuszy – walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. Powinno ono być dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także, gdy statut tak stanowi, w inny sposób, w szczególności w innych czasopismach, w radiu czy telewizji regionalnej. Ogłoszenie powinno się ukazać co najmniej na trzy tygodnie przed terminem WZ. Musi się w nim znaleźć data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powinny być powołane obowiązujące dotychczas postanowienia i treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych modyfikacji, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Indywidualne zaproszenia na walne zgromadzenie akcjonariuszy wysłane są właściwie tylko wtedy, gdy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne. Walne zgromadzenie, na które zapraszani są akcjonariusze indywidualnie, może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem WZ. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia w lokalu zarządu powinna być wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma również prawo domagać się wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
WAŻNE
Akcjonariusze spółek publicznych (notowanych na giełdzie), by wziąć udział w walnym zgromadzeniu, powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (art. 406 § 3 k.s.h.).
 
Prawa akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
 
Wraz z prawem uczestnictwa na WZ akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu. Należy jednak pamiętać, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek. Nie można więc akcjonariuszowi czynić zarzutu z tego, że z niego nie korzysta, nawet gdy uniemożliwia w ten sposób podjęcie jakiejś uchwały. Każda akcja daje prawo do jednego głosu od momentu jej opłacenia w całości, chyba że statut stanowi inaczej. Wyjątek stanowią akcje uprzywilejowane, którym mogą być przyznane najwyżej dwa głosy na jedną akcję. Przywilej nie dotyczy jednak spółki publicznej (art. 351 par. 2 k.s.h.).
Walne zgromadzenie ani żaden inny organ spółki nie może pozbawić akcjonariusza prawa głosu. Istnieją jednak przypadki, kiedy prawo to jest wyłączone z mocy ustawy. Zgodnie z art. 413 k.s.h. akcjonariusze nie mogą głosować ani osobiście, ani przez pełnomocników przy podjęciu uchwał dotyczących: sporu między nimi a spółką, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki, ich odpowiedzialności wobec spółki.
Statut może również ograniczyć prawo głosu akcjonariuszowi posiadającemu ponad 1/5 ogółu głosów w spółce (411 par. 1 k.s.h.).
Wraz z prawem udziału w walnym zgromadzeniu i prawem głosu akcjonariuszom przysługują prawa do:
• składania wniosków przed i w trakcie walnego zgromadzenia, w tym domagania się tajnego głosowania,
• żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ,
• żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad (art. 407 par. 2 k.s.h.),
• żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 par. 3 k.s.h.),
• przeglądania księgi protokołów z WZ.
Ponieważ akcjonariusze z reguły pozostają w bardzo luźnych kontaktach ze spółką, k.s.h. gwarantuje im pewne uprawnienia o charakterze informacyjnym.
 

Katarzyna Pietryga
 

Gazeta Prawna Nr 109/2006 [Dodatek: Firma i Klient]
z dnia 2006-06-06
 
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK