| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zwyczajne i walne zgromadzenia w spółkach kapitałowych

Zwyczajne i walne zgromadzenia w spółkach kapitałowych

Czerwiec to dla większości spółek kapitałowych ostatni miesiąc, w którym mogą odbyć zwyczajne zgromadzenia wspólników (w spółkach z o.o.) i zwyczajne walne zgromadzenia (w spółkach akcyjnych). Wspólnicy i akcjonariusze rozpatrują na nich i zatwierdzają sprawozdania finansowe, udzielają absolutoriów organom spółek i decydują, co stanie się z zyskiem, jeśli został osiągnięty. Błędy popełnione przy organizowaniu zgromadzeń mogą jednak doprowadzić do uchylenia uchwał.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań
 
Sprawozdanie zarządu z działalności spółki składa się z dwóch części: sprawozdania z działalności (o charakterze opisowym) oraz finansowego. Pierwsza z części odnosi się do całej spółki w danym roku. Należy więc w niej zamieścić informacje o wszelkich wydarzeniach istotnych dla spółki. Oba sprawozdania są przed ZW poddawane ocenie rady nadzorczej i/lub komisji rewizyjnej, o ile oczywiście spółka ma te organy. Jeśli natomiast chodzi o sprawozdanie finansowe, to zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmuje ono bilans, rachunek zysków i strat (rachunek wyników), sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową. Aktywa i pasywa w bilansie ujęte w formie pieniężnej są wyceniane na określony dzień bilansowy (normalnie ostatni dzień roku kalendarzowego). Z kolei rachunek wyników oznacza sprawozdanie finansowe, które pokazuje, czy prowadzona przez spółkę działalność przynosi zyski czy straty. W informacji dodatkowej podaje się nieujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane, a także wyjaśnienia niezbędne do tego, by sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz rentowność spółki.
W przypadku tego dokumentu istotne jest, że przedmiotem obrad powinno być rozpatrzenie (a więc przeanalizowanie i dyskusja) sprawozdania i zatwierdzenie go. Uchwałą może być objęte albo tylko zatwierdzenie, albo rozpatrzenie i zatwierdzenie łącznie.
Przed zatwierdzeniem przez zgromadzenie wspólników rocznego sprawozdania podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy spółek z o.o., które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
 
Absolutorium dla członków organów spółki
 
Absolutorium jest podsumowaniem i zatwierdzeniem dotychczasowych działań osób wchodzących w skład organów spółki. Udzielenie go powinno się odbywać przez głosowanie uchwały pozytywnej, odpowiadającej na pytanie, kto jest za udzieleniem absolutorium. W razie podjęcia pozytywnych uchwał zasadniczo zwalniają one z odpowiedzialności wobec spółki. Absolutorium powinno być udzielone poszczególnym indywidualnym członkom organów za ostatni rok obrotowy. Głosowanie dotyczy wszystkich, którzy pełnili funkcje członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Nie ma jednak przeszkód, by jedną uchwałą objąć wszystkich członków zarządu z odrębnym głosowaniem nad każdym z tych członków. W konsekwencji indywidualnego głosowania część członków organów może uzyskać absolutorium, inni nie.
Istotne jest, że członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed datą zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK