| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zamówienia publiczne po zmianach

Zamówienia publiczne po zmianach

Nowelizacja zamówień publicznych wydaje się przykładem sprawnej legislacji, co w czasach pisania ustaw na kolanie warte jest odnotowania. Ile jednak pożytku będą z niej mieli przedsiębiorcy, pokaże praktyka, ponieważ możliwość korupcji ciągle tkwi w etapie początkowym, kiedy to budowane są specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Tryb dynamicznego systemu zakupów
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie rozpoczyna publikacja ogłoszenia o zamówieniu z informacją o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów. Ogłoszenie przekazuje się prezesowi UZP drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu. Od publikacji ogłoszenia w biuletynie zamawiający przez cały okres dynamicznego systemu zakupów udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz informacje dotyczące trybu, w szczególności:
1) określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów;
2) czas dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówień;
4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert.
2. Oferty orientacyjne – w odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają tzw. oferty orientacyjne wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również stosowne dokumenty. Oferta orientacyjna może być w każdym czasie uaktualniona przez złożenie nowej oferty orientacyjnej, która nie musi już zawierać oświadczeń i dokumentów na okoliczność spełnienia warunków udziału w systemie. Jest to zrozumiałe, ponieważ weryfikacji wykonawców zamawiający dokonuje po złożeniu pierwszej oferty orientacyjnej nie później niż w 15 dni od jej otrzymania, informując niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu do udziału w dynamicznym systemie zakupów albo o odmowie dopuszczenia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Modyfikacja siwz – wyniki poprzedniego etapu postępowania uprawniają zamawiającego do zmodyfikowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym niezwłocznie musi zawiadomić wszystkich wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów, a także zamieszcza informację o dokonanej modyfikacji na stronie internetowej. Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia, chyba że jest dokonywana na skutek ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
4. Zaproszenie wykonawców – zasadnicze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna zaproszenie wykonawców, którzy zostali dopuszczeni do systemu, do składania ofert ostatecznych. Bezpośrednio przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający został obowiązany do zamieszczenia na stronie internetowej ponownego, uproszczonego tym razem ogłoszenia. Odpowiadając na to ogłoszenie wykonawcy, którzy dotychczas nie ubiegali się o dopuszczenie do systemu, mogą składać oferty orientacyjne. Po upływie terminu na ich składanie, który wynika z ogłoszenia uproszczonego oraz po dokonaniu ich ocen, zamawiający zaprasza do składania ofert ostatecznych wszystkich wykonawców, bez względu na to, czy oferta orientacyjna została złożona przed, czy też po publikacji ogłoszenia uproszczonego. W zaproszeniu zamawiający wskazuje termin składania ofert ostatecznych z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Tu nie przewiduje się żadnych wiążących terminów.
5. Oferta ostateczna składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów nie może być mniej korzystna od oferty orientacyjnej, ponieważ taka jako niezgodna z ustawą podlegałaby odrzuceniu. Na zasadach ogólnych ofertę ostateczną składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej (wówczas musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).
 
Wezwanie do uzupełnienia
 
W dotychczasowym stanie prawnym zamawiający wzywał wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do ich uzupełnienia w określonym terminie, jeśli nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. To dość kontrowersyjne rozwiązanie, które było źródłem potencjalnego wybiórczego traktowania wykonawców przez zamawiającego, uległo pozytywnej zmianie. Obowiązuje nakaz równego traktowania wszystkich wykonawców. Znowelizowane prawo przewiduje więc obowiązek wezwania przez zamawiającego każdego wykonawcy, który nie złożył wymaganych dokumentów, do ich uzupełnienia, chyba że mimo to konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK