| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zamówienia publiczne po zmianach

Zamówienia publiczne po zmianach

Nowelizacja zamówień publicznych wydaje się przykładem sprawnej legislacji, co w czasach pisania ustaw na kolanie warte jest odnotowania. Ile jednak pożytku będą z niej mieli przedsiębiorcy, pokaże praktyka, ponieważ możliwość korupcji ciągle tkwi w etapie początkowym, kiedy to budowane są specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Dialog konkurencyjny
 
Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może skorzystać z tego nowego trybu, jeśli łącznie są spełnione dwie przesłanki:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać jego przedmiotu zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych czy finansowych wykonania zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Trudności, które są warunkiem dialogu konkurencyjnego, sprawiają, że wchodzi on, gdy niemożliwy jest tryb przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.
Dialog konkurencyjny ma na celu umożliwienie zamawiającemu omówienie z każdym dopuszczonym do udziału wykonawcą szczegółowych warunków przygotowania i realizacji inwestycji. W pewnym sensie wykonawcy będą więc pomagać zamawiającemu w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, ponieważ z ich pomocą określi on przedmiot zamówienia oraz prawne lub finansowe aspekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Tym samym dialog konkurencyjny szczególnie atrakcyjny wydaje się w razie projektów związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.
Dialog ma charakter poufny. Jest prowadzony oddzielnie z każdym z wykonawców zaproszonych do udziału. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej ujawnić informacji technicznych ani handlowych związanych z dialogiem.
Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy będzie w stanie określić przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji, a więc do czasu, gdy stanie się możliwe opracowanie przez niego specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących wykonawców.
WAŻNE
Konstrukcyjnie rzecz biorąc, dialog konkurencyjny jest zbliżony do istniejącego trybu przetargu negocjacji z ogłoszeniem. Podobieństwo to sprawia, że w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie będzie możliwe dokonywanie istotnych zmian przedmiotu lub pierwotnych warunków zamówienia.
 
Tryb dialogu konkurencyjnego - 4 kroki
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu – Poza ogólnymi informacjami zamawiający musi tu określić ramy dialogu i wskazać, z kim chce go prowadzić (jakie parametry ma mieć wykonawca).
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu – W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają w terminie wskazanym w ogłoszeniu (okres zależy od wartości zamówienia) wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu. Wraz z wnioskiem wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Po upływie terminu składania wniosków zamawiający przystępuje do ich weryfikacji, po czym niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wniosek, o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zaproszenie do dialogu – Zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5; jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest nie mniejsza niż 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro, to nie mniejszej niż 7. Kiedy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków. Kiedy natomiast liczba ta jest mniejsza, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających określone warunki. Niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
4. Zaproszenie do składania ofert – Po zakończeniu dialogu zamawiający zaprasza jego uczestników do składania ofert, przekazując im jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia. W porównaniu ze standardową specyfikacją nie zawiera ona opisu warunków udziału w postępowaniu ani wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, ponieważ kwestie te zostały już rozstrzygnięte na etapie dopuszczenia do dialogu. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert. Po upływie tego czasu następuje – na ogólnych zasadach – wybór najkorzystniejszej oferty.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK