| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Dobra znajomość mechanizmów kontroli postępowania przetargowego przez każdego przedsiębiorcę liczy się w tym samym stopniu co przejrzyste prawo. To ona jest najlepszą gwarancją należytego stosowania przepisów przez organizatorów przetargów.

Kto może wnieść protest
 
Na podstawie art. 179 ust. 1 i 2 pzp środki ochrony prawnej przewidziane w prawie zamówień publicznych przysługują:
1) wykonawcom i uczestnikom konkursu,
2) innym osobom,
3) organizacjom zrzeszającym wykonawców,
4) zamawiającemu.
Wykonawcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Poza aktem złożenia ofert, przejawem ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie wniosku lub pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do tego czasu wola udziału pozostaje nieujawnionym zamiarem, gdy tymczasem już samo ogłoszenie o przetargu może być oprotestowane. Trudno więc na tym etapie mówić o wykonawcach ubiegających się o udzielenie zamówienia. Toteż ustawa zastrzega, że środki ochrony prawnej przysługują także innym osobom, które muszą jednak mieć interes prawny w uzyskaniu konkretnego, zainicjowanego przez zamawiającego zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują także uczestnikom konkursu organizowanego i przeprowadzanego na zasadach art. 110 – 127 pzp. Ponieważ jednak samo rozstrzygnięcie konkursu ma charakter subiektywny, to środki te nie przysługują z powodu konkretnego rozstrzygnięcia sądu konkursowego w zakresie samej oceny prac oraz wyboru najlepszych spośród nich.
Trzecią kategorią uprawnionych do korzystania ze środków ochrony prawnej są organizacje zrzeszające wykonawców. Ustawa stawia im jednak parę warunków, które muszą spełnić, by móc skutecznie oprotestować czynności zamawiającego.
Po pierwsze, muszą to być podmioty działające na podstawie przepisów ustaw:
1) z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35, poz. 195 ze zm.),
2) z 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 979 ze zm.),
3) z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. nr 34, poz. 194 ze zm.),
4) z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, poz. 235 ze zm.),
5) z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).
Po drugie, organizacje muszą złożyć do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wniosek o wpis na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa urzędu. Prezes UZP w formie decyzji administracyjnej dokonuje wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy.
Po trzecie, wpisanie organizacji na listę uprawnionych podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków skutkuje uznaniem organizacji za nieuprawnioną do składania środków ochrony prawnej. W konsekwencji prowadzi to do odrzucenia jej protestu.
Wymóg istnienia interesu prawnego sprawia, że w czasie całego postępowania podejmowanego w trybie i na zasadach określonych w prawie o zamówieniach publicznych krąg uprawnionych do składania środków ochrony prawnej stopniowo zawęża się (wraz z biegiem postępowania).
Praktycznie treść ogłoszenia może oprotestować każdy przedsiębiorca, którego przedmiot działalności jest zbieżny z przedmiotem zamówienia. Gdy zaś chodzi o treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), to już tylko ci, którzy pobrali ten dokument. Z upływem terminu składania ofert prawo do wniesienia środków ochrony prawnej tracą organizacje zrzeszające wykonawców, zaś wybór najkorzystniejszej oferty może być kwestionowany tylko przez tych, którzy sami złożyli oferty.
 
Przedmiot protestu
 
Protest rozpoczyna drogę odwoławczą w trójstopniowym podziale środków ochrony prawnej. Z mocy art. 180 ust. 1 pzp przysługuje on wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy – np. nie zamieścił treści siwz na stronie internetowej.
Czynnością w rozumieniu przepisów prawa o zamówieniach publicznych są wszelkie działania, które wywołują lub mogą wywoływać określone skutki dla wykonawców. W wyroku ZA z 29 października 2003 r. (UZP/ZO 1736/03) zespół arbitrów uznał np., że postanowienia projektu umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogą być przedmiotem skutecznego protestu, jeżeli uczestnik wykaże naruszenie przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień oraz uszczerbek swego interesu prawnego w wyniku takiego naruszenia.
WAŻNE
O terminie i jego biegu decydują: wartość zamówienia, tryb przetargu oraz rodzaj oprotestowanej czynności.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK